2023-08-29 07:00Nyheter

Fosformålet i Helsingborg: Domen uppskjuten till 3 oktober

Mark- och miljööverdomstolen skjuter upp domen i det uppmärksammade målet kring miljöföretaget Ragn-Sells miljötillstånd för fosforåtervinning i Helsingborg. Beskedet som väntades i veckan kommer först den 3 oktober.

 – Vi har fått chansen att visa att återvinning av fosfor gör nytta för miljön och klimatet på ett sätt som lagen medger. Nu låter vi rättsprocessen ha sin gång och ser fram emot när domen faller i början av oktober, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Anläggningen som Ragn-Sells planerar att bygga i Helsingborg ska återvinna näringsämnet fosfor, en av huvudkomponenterna i mineralgödsel. Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har utvecklat Ash2Phos-tekniken som utvinner mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam.

I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Ragn-Sells ansökan om miljötillstånd. Beslutet fattades trots att domstolen samtidigt slog fast att utsläppen av metaller till Öresund skulle bli försumbara och att återvinningen skulle bidra till att sänka Sveriges klimatutsläpp. Sedan Ragn-Sells överklagat avgörs nu målet av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer om målet och Ragn-Sells satsning på fosforåtervinning under "Relaterade nyheter" här nedan.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors

Relaterade nyheter