2022-02-01 04:50Pressmeddelande

Fosformålet i Helsingborg: Ragn-Sells lämnar in överklagande

Miljöföretaget Ragn-Sells har överklagat mark- och miljödomstolens avslag på ansökan om miljötillstånd för fosforåtervinning i Helsingborg. Miljöföretaget Ragn-Sells har överklagat mark- och miljödomstolens avslag på ansökan om miljötillstånd för fosforåtervinning i Helsingborg.

Miljöföretaget Ragn-Sells har överklagat mark- och miljödomstolens avslag på ansökan om miljötillstånd för fosforåtervinning i Helsingborg. Domen väckte uppmärksamhet före jul eftersom många bedömde att den riskerar att även hindra andra hållbara satsningar på bostäder, industri och reningsverk.

– Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, vilket vi är övertygade om att återvinning av fosfor med vår metod gör. Därför blir det här ett test av miljöbalken – främjar den verkligen hållbar utveckling, eller står den i vägen? Vi tror på det svenska systemet och ser fram emot att få visa i högre instans hur återvinning av fosfor gör nytta för miljö och klimat på ett sätt som lagen tillåter, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Fallet gäller Ragn-Sells planerade anläggning i Helsingborg där näringsämnet fosfor ska produceras från förbränt avloppsslam och ersätta klimatbelastande fosfor från gruvor utanför Europa. I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen ansökan om miljötillstånd, trots att domstolen samtidigt slog fast att utsläppen av metaller till Öresund skulle bli försumbara och att återvinningen skulle bidra till att sänka Sveriges klimatutsläpp.

I överklagandet som nu skickats in till mark- och miljööverdomstolen visar Ragn-Sells att underrätten använt fel bedömningsgrunder för att värdera utsläppen. Det ledde till att inget annat än nollutsläpp skulle göra verksamheter kring Öresund möjliga.

– Det är oerhört bråttom att ställa om till ett hållbart, klimatneutralt samhälle. Nu hoppas vi att mark- och miljööverdomstolen snabbt ger prövningstillstånd och sedan banar väg för storskaliga svenska innovationer som gör omställningen möjlig, säger Anders Kihl.

Utan näringsämnet fosfor som gödning skulle jordbruket inte kunna producera tillräckligt mycket mat. När den fosfor som ska produceras i Helsingborg ersätter motsvarande produkt från gruvor utanför Europa minskar det de totala klimatutsläppen med över 20 000 ton koldioxidekvivalenter årligen. Projektet har därför tilldelats 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp.

Den planerade fabriken i Helsingborg bygger på tekniken Ash2Phos, som tagits fram av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Metoden utvinner över 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam, samtidigt som föroreningar tas bort. Den separerar också ut metaller, vilket innebär att stora mängder metaller totalt sett tas ur kretsloppet.  
För mer information, kontakta gärna
Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells, 070-927 26 84, anders.kihl@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Läs och ladda ned överklagandet i sin helhet här.

Läs mark- och miljödomstolens pressmeddelande om domen i december här.

Bild på Anders Kihl, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.
 
Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.
Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Fosfor som framställts från fosfatmalm kan därför innehålla kadmium som sedan tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Fosforgödning som produceras från förbränt avloppsslam med Ash2Phos-metoden är renat från kadmium. Enligt Kemikalieinspektionen orsakas vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor av kadmium.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors