Pressrum


Ragn-Sells

Pressmeddelanden

Senaste nyheterna

Om oss i media

Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand.

Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se

www.ragnsells.se

Inspireras av cirkulär ekonomi

Läs mer om vad vi gör på Ragn-Sells och varför vi ser avfall som en resurs. Välkommen in i vår värld www.ragnsells.se/inspireras/

International news

Please visit - newsroom.ragnsells.com