2023-06-05 08:34Nyheter

Dom i fosformålet i Helsingborg meddelas efter sommaren

Den 31 maj hölls huvudförhandlingar gällande miljöföretaget Ragn-Sells överklagan av det nekade miljötillståndet för fosforåtervinning i Helsingborg. Mark- och miljööverdomstolen kommer den 30 augusti 2023 att meddela sin dom.

 – Nu har vi fått chansen att visa att återvinning av fosfor gör nytta för miljön och klimatet på ett sätt som lagen medger. Nu låter vi rättsprocessen ha sin gång och ser fram emot när domen väl faller i slutet av augusti, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Anläggningen som Ragn-Sells planerar att bygga i Helsingborg ska återvinna näringsämnet fosfor, en av huvudkomponenterna i mineralgödsel. Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har utvecklat Ash2Phos-tekniken som utvinner mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart och klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har framför oss i form av avfall. Det gäller särskilt de råvaror vi riskerar att få ont om, som fosfor, säger Anders Kihl.

Detta har hänt:
I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Ragn-Sells ansökan om miljötillstånd. Beslutet fattades trots att domstolen samtidigt slog fast att utsläppen av metaller till Öresund skulle bli försumbara och att återvinningen skulle bidra till att sänka Sveriges klimatutsläpp.

Ragn-Sells överklagar för att visa att underrätten har använt fel bedömningsgrunder för att värdera utsläppen. Med underrättens rättstillämpning skulle inget annat än nollutsläpp möjliggöra nya verksamheter kring Öresund, såsom nya bostadsområden, utbyggda reningsverk eller industrisatsningar. Den 31 maj 2023 hölls huvudförhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen, där man meddelade att dom kommer att falla den 30 augusti 2023 klockan 11:00.

Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Ryssland, Marocko (Västsahara) och Kina.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Fosfor som framställts från fosfatmalm kan därför innehålla kadmium som sedan tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Fosforgödning som produceras från förbränt avloppsslam med Ash2Phos-metoden är renat från kadmium. Enligt Kemikalieinspektionen orsakas vart sjunde benbrott hos svenska kvinnor av kadmium.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors

Relaterade nyheter