2021-06-03 15:05Nyheter

Skellefteå: Vi säkerställer den goda affären för hela livscykeln

Skellefteå kommun utsågs 2020 till cirkulär förelöpareSkellefteå kommun utsågs 2020 till cirkulär förelöpare

I Skellefteå kommun finns cirkulär ekonomi med i beräkningen vid nya inköp och man främjar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sina upphandlingar. Därför utsåg Ragn-Sells 2020 Skellefteå till en cirkulär förelöpare.

I Skellefteå kommuns upphandlingspolicy finns en särskild punkt, nummer fem, som beskriver hur kommunen ska upphandla hållbart.

– Vi fick i uppdrag av politiken att ta fram en hållbar inköps- och upphandlingspolicy vilken fastställdes i kommunfullmäktige hösten 2019. säger Anders Blom, inköpschef vid Skellefteå kommun och förklarar: Hänsyn till hållbar upphandling tas i varje upphandling där det är möjligt och relevant för varan, tjänsten eller entreprenaden och framgår av upphandlingsdokumenten i respektive upphandling.

För Skellefteå kommun innebär hållbar upphandling att man främjar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som tillgodoser kommunens behov av varor, tjänster och entreprenader.

– Vi säkerställer den goda affären för hela livscykeln. Även cirkulär ekonomi beaktas utifrån att det går att återanvändas, återvinnas och/eller energiutvinnas, säger Anders Blom

Inom kommunen finns det flera konkreta exempel på hur man har ett tydligt hållbarhetsfokus.

– Det handlar mycket om att återanvända och återvinna istället för att producera nytt för att på så sätt minska vår klimatpåverkan. Som med möbler där vi istället för att köpa nya kan tvätta och byta tyg på de vi har, som ett exempel. Det kan också vara att skapa giftfria miljöer på förskolorna genom att ställa krav i upphandlingen av utrustning och leksaker. Vi tittar också mycket på våra transporter och ställer krav på att bilarna ska hålla euroklass 5-6. Här kan vi också hyra och leasa istället för att äga, säger Anders Blom

För Skellefteå kommun är även social hållbarhet en prioriterad fråga. Till exempel genom att hitta praktikplatser till kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden.

– Vi har en ny upphandling där vi vill få fler att komma ut i arbetslivet genom praktikplatser. Det ska bli spännande att se vad den kan generera. Man pratar ofta om pengar och ekonomisk vinning, men i det här fallet är den stora vinningen för människan som får känna sig behövd, säger Anders Blom.

Ragn-Sells kartlägger varje år, med hjälp av en Sifo-undersökning, i vilken mån kommunerna prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. De kommuner som utmärker sig väljer bolaget att uppmärksamma. I 2020-års undersökning utsågs Skellefteå kommun tillcirkulära förelöpare.

– I Skellefteå kommun inser man hur viktigt det här är. De är ett typexempel på hur politiken och tjänstemän kan jobba tillsammans och skapar därigenom en stark intern kraft som ställer cirkulära krav i offentlig upphandling och får saker att hända, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Övriga kommuner som fått utmärkelsen Cirkulära förelöpare är: Kalmar (2020), Uppsala (2019) och Borlänge (2018).

Artiklen finns publicerad på ragnsells.se/inspireras


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors