2020-07-27 07:25Pressmeddelande

Åtta av tio svenskar vill att deras kommun upphandlar återvunnet

null

Mer än åtta av tio svenskar, 84 procent, vill att deras kommun aktivt prioriterar varor tillverkade av återvunnet material när de gör upphandlingar. Det visar en Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. I dag gör bara ett tjugotal kommuner en sådan prioritering, men antalet växer fort.

– Det är glädjande att så många svenskar vill att deras kommuner tar större ansvar för en hållbar utveckling. Landets kommuner har möjlighet att prioritera varor som innehåller återvunnet material, och de har starkt stöd från sina invånare för att göra det, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Drygt åtta av tio svenskar, 84 procent, instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt”. Stödet är ungefär lika starkt i alla åldersgrupper. Bara fyra procent säger att de inte instämmer alls.

Ragn-Sells kartlägger varje år i vilken mån kommunerna prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. I år svarade 21 kommuner att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras. Det motsvarar tio procent av de 204 kommuner som besvarat Ragn-Sells enkät. Det är en tydlig uppgång jämfört med förra året, när bara tio kommuner uppgav att de ställer någon form av krav på återvunnet material.

– Hälften av utsläppen i världen beror på hur vi producerar och konsumerar varor. Stora inköpare som kommuner behöver ta ansvar och välja varor som innehåller återvunnet material, i stället för att tära ännu mer på jordens resurser, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.
Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges utsläpp. 2018 betalade svenska kommuner ut omkring 350 miljarder kronor till privata företag och andra organisationer, enligt Upphandlingsmyndighetens senaste sammanställning.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Offentlig upphandling och hållbarhet
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger myndigheter möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. För kommunerna kan det till exempel innebära krav på vissa arbetsrättsliga villkor vid inköp av tjänster, krav på ekologisk mat till skolor och äldreomsorg eller krav på en viss andel återvunnet material i varor som elektronik eller byggmaterial.

Fakta: Om Sifoundersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Ragn-Sells i form av 3 255 online-intervjuer över hela Sverige under januari och februari 2020.

Följande fråga ställdes: ”Kommuner kan aktivt prioritera återvunnet material framför icke återvunnet när de köper in varor, men få kommuner gör det i dag. I vilken grad instämmer du i följande påstående? Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt.”

Svaren fördelade sig som följer:
Instämmer helt: 45 procent
Instämmer delvis: 39 procent
Instämmer delvis inte: 5 procent
Instämmer inte alls: 4 procent
Tveksam/vet ej: 6 procent

Fakta: Ragn-Sells Kommunkartläggning 2020
204 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten, som genomfördes för tredje året i rad. I frågeformuläret ingick följande fråga om kommunens riktlinjer för återvunnet material i den offentliga upphandlingen.
Följande 21 kommuner svarade ja på frågan: Flen, Gagnef, Gnosjö, Grästorp, Gävle, Halmstad, Hultsfred, Kalmar, Knivsta, Lidingö, Lindesberg, Mellerud, Nybro, Skellefteå, Skurup, Södertälje, Tibro, Västerås, Ystad, Älvdalen och Älvkarleby.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors