2020-12-03 10:42Pressmeddelande

​Nio av tio kommunpolitiker vill upphandla återvunnet

null

Nio av tio kommunpolitiker, 90 procent, anser att deras kommun ska prioritera varor tillverkade av återvunnet material vid upphandlingar. Det visar en enkät som miljöföretaget Ragn-Sells gjort bland fler än 5 000 kommunpolitiker i hela landet. Trots den breda enigheten har bara ett tjugotal kommuner riktlinjer som prioriterar inköp av återvunnet.

– Det är oerhört glädjande att våra kommunpolitiker vill använda skattebetalarnas pengar till inköp som inte kräver att vi hela tiden bryter nya resurser. Sveriges kommuner är redo att ta nästa steg, skriva in i sina riktlinjer att återvunnet material ska väljas i första hand och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells. 

Nio av tio kommunpolitiker, 90 procent, anser att deras kommun ska prioritera återvunnet material när de upphandlar varor. Bara tre procent av de svarande vill inte att varor producerade av återvunnet material ska prioriteras i kommunens inköp.

Sveriges kommuner köper varor och tjänster för omkring 350 miljarder kronor varje år. I dag har bara 21 kommuner en upphandlingspolicy som säger att återvunnet material ska väljas i första hand när det går, enligt den kartläggning som Ragn-Sells gör varje år. Samtidigt härrör en femtedel av Sveriges klimatutsläpp från sådant som upphandlats offentligt, enligt regeringen, som särskilt lyfter fram en moderniserad upphandling som verktyg i Sveriges nya strategi för cirkulär ekonomi.

– Undersökningen ger regeringen ett solklart besked: De som styr i kommunerna vill vara med och använda offentlig upphandling för att förändra Sverige. Om en större del av de kommunala inköpen består av återvunnet material bidrar det till sänkta klimatutsläpp, nya jobb och färre gifter i miljön, säger Pär Larshans.

De över 5 000 kommunpolitiker som besvarat Ragn-Sells enkät har också väljarna med sig. Mer än åtta av tio svenskar, 84 procent, vill att deras kommun prioriterar varor tillverkade av återvunnet material när de gör upphandlingar, enligt en undersökning Sifo gjorde åt Ragn-Sells under våren 2020.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger redan i dag offentlig sektor möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. Kommuner kan till exempel kräva en viss andel återvunnet material i byggmaterial och elektronik.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 
070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Ragn-Sells Medialinjen
070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com


Fakta: Om undersökningen
5 290 folkvalda kommunpolitiker i Sverige besvarade enkäten, som genomfördes under perioden maj–augusti 2020. Frågan som ställdes var:

Anser du att din kommun ska prioritera återvunnet material vid upphandling av varor?
Så här fördelade sig svaren:

Ja, absolut: 37 procent
Ja, helst: 53 procent
Nej, helst inte: 2 procent
Nej, absolut inte: 1 procent
Vet ej: 7 procent

Totalt skickades mejlet med enkäten till 26 635 politiker i samtliga 290 kommuner.

Fakta: Kommuner som prioriterar återvunnet
Miljöföretaget Ragn-Sells genomför varje år en kartläggning av kommunernas policyer för upphandling.

I år svarade följande 21 kommuner svarade ja på frågan I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, uttrycks det tydligt att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor?:

Flen, Gagnef, Gnosjö, Grästorp, Gävle, Halmstad, Hultsfred, Kalmar, Knivsta, Lidingö, Lindesberg, Mellerud, Nybro, Skellefteå, Skurup, Södertälje, Tibro, Västerås, Ystad, Älvdalen och Älvkarleby.

Fakta: Sveriges strategi för cirkulär ekonomi
Den nionde juli 2020 lanserade Sverige sin nya strategi för cirkulär ekonomi. Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Konkreta handlingsplaner ska nu tas fram för vart och ett av de fyra fokusområden som läggs fast i strategin:

• Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
• Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
• Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
• Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors