2022-05-18 03:50Pressmeddelande

Ragn-Sells vill investera i en andra Ash2Salt-fabrik

Ragn-Sells första anläggning byggs just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm.Ragn-Sells första anläggning byggs just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm.

I höst öppnar miljöföretaget Ragn-Sells sin första anläggning som i stor skala återvinner värdefulla råvaror ur flygaska. Tekniken som kallas Ash2Salt kan utvinna omkring 200 kg salt ur varje ton aska från avfallsförbränning för fjärrvärme- och elproduktion. Nu aviserar Ragn-Sells planerna på att investera i ytterligare en fabrik med placering i Sydsverige, södra Norge eller Danmark.

– Intresset för Ragn-Sells nya fabrik som återvinner salter ur flygaska är mycket stort. Därför börjar vi planera för ytterligare en anläggning redan innan den första har öppnat. Nu söker vi en lämplig plats i en kommun som brinner för cirkulära lösningar, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

När rökgaserna från förbränning av avfall renas bildas flygaska. Askan innehåller höga halter av ämnen som kan vara farliga, men också stora mängder värdefulla resurser som kalium, natrium och kalcium i saltform. Ash2Salt-tekniken, som utvecklats och patenterats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, innebär att miljögifter tas bort ur kretsloppet, samtidigt som nyttiga råvaror kan återvinnas och användas i exempelvis plaster, glas, papper, byggmateriel och för att bekämpa halka.

– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi använda de resurser vi redan har, om och om igen. Nu vill vi hitta en kommun som är lika engagerad i den cirkulära omställningen som vi är. Vi uppmuntrar alla som är intresserade att höra av sig till oss, säger Mikael Hedström.

Den nya anläggningen innebär bland annat:

  • Produktion av salter med mer än 90 procent lägre klimatavtryck jämfört med traditionell produktion.
  • En investering i storleksordningen 600–700 miljoner kronor.
  • Omkring 15–20 nya arbetstillfällen i kommunen.

Ragn-Sells första anläggning byggs just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm. Anläggningen tas i drift under andra halvåret 2022 och kommer att ha kapacitet att behandla 150 000 ton flygaska varje år. Den planerade andra fabriken kommer att byggas på en lämplig ort i södra Sverige, södra Norge eller Danmark.

I Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Större delen av den svenska flygaskan har hittills skickats till Norge i brist på mer hållbara alternativ. Sedan den 1 oktober 2021 klassar Naturvårdsverket, som ansvarar för exporttillstånd för flygaska, inte längre sådan hantering som återvinning, utan som bortskaffning och deponering. Läs beslutet här.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox , 070-927 27 56, mikael.hedström@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Bild på Mikael Hedström, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.

Fakta: Ash2Salt
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall.
Läs mer här.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors