2022-05-03 03:50Pressmeddelande

Återvunnen ånga driver ny saltanläggning på Högbytorp

Ytterligare ett samarbete är nu klart mellan miljöföretaget Ragn-Sells och E.ONs kraftvärmeanläggning på Högbytorp. Ytterligare ett samarbete är nu klart mellan miljöföretaget Ragn-Sells och E.ONs kraftvärmeanläggning på Högbytorp.

Ångan från E.ONs kraftvärmeanläggning blir till bränsle i miljöföretaget Ragn-Sells anläggning för saltåtervinning på Högbytorp, nordväst om Stockholm. Ett nytt avtal visar hur industriella samarbeten kan öka den cirkulära återvinningen i samhället.

På Högbytorp nordväst om Stockholm återfinns ett av de bästa exemplen på cirkulär återvinning. En av miljöföretaget Ragn-Sells största behandlingsanläggningar står granne med E.ONs nybyggda kraftvärmeanläggning, Högbytorp, som producerar lokal fjärrvärme och elektricitet till boende i Upplands-Bro kommun.

Närheten mellan verksamheterna har skapat en mängd synergier och samarbeten. Ragn-Sells förser E.ON med bränsle till kraftvärmeanläggningen och tar samtidigt hand om de närmare 50 000 ton botten- och flygaskor som blir kvar efter förbränningen. Asktransporterna sker via särskilt byggda transportsystem som kraftigt minskat behovet av stora lastbilstransporter av aska.

Per-Anders Tauson, chef för E.ONs fjärrvärmeverksamhet och Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox

Per-Anders Tauson, chef för E.ONs fjärrvärmeverksamhet och Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox

Nu är ytterligare ett samarbete klart. E.ON ska förse Ragn-Sells saltutvinningsanläggning, som just nu byggs, med ånga.

- Att vi nu också kan leverera ånga till Ragn-Sells är ytterligare ett utmärkt exempel på vad vi kan göra tillsammans för att öka den cirkulära återvinningen och minska påverkan på miljö och klimat, säger Per-Anders Tauson, chef för E.ONs fjärrvärmeverksamhet.

En särskild ångledning mellan anläggningarna på dryga 500 meter ska byggas och en del av den byggs ovanpå det redan befintliga transportsystem som finns på plats. Den första ångleveransen sker under sommaren 2022.  

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi använda de resurser vi redan har, om och om igen, så många gånger det är möjligt. Att nu utöka vårt samarbete med E.ON och återföra ytterligare en resurs i form av ånga i kretsloppet är ett exempel på hur vi kan vara med och bidra till den cirkulära omställningen, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

I avtalet är ångleveranserna dimensionerade för motsvarande sju megawatt (MW) vilket är mer än den nya saltanläggningens behov men möjliggör även ångleveranser till Ragn-Sells framtida planer på anläggningen.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox , 070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Fakta om E.ONs kraftvärmeanläggning
I kraftvärmeanläggningen som stod klart i januari 2020 integreras material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Årligen produceras ca 650 GWh energi i form av återvunnen fjärrvärme och ny lokal elektricitet.

Fakta om Ragn-Sells Ash2Salt-anläggning
Våren 2020 påbörjade Ragn-Sells byggandet av den första Ash2Salt-anläggningen i världen på sin kretsloppsanläggning Högbytorp utanför Stockholm. Anläggningen kommer tas i drift under andra hälften av 2022 och vid full produktion kommer anläggningen att kunna ta emot och bearbeta upp till 150 000 ton flygaska per år, vilket motsvarar ungefär hälften av all flygaska som energiåtervinning ur avfall ger upphov till i Sverige. Läs mer om Ash2Salt-teknikenOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors