2022-03-10 05:41Pressmeddelande

Ragn-Sells ska återvinna aska från Bollnäs Energi

Ragn-Sells nya anläggning byggs just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm. Anläggningen tas i drift under andra halvåret 2022 och kommer att ha kapacitet att behandla 150 000 ton flygaska varje år. I höst öppnar miljöföretaget Ragn-Sells en ny anläggning som i stor skala återvinner värdefulla råvaror från flygaska genom en teknik som kallas Ash2Salt.

Det kommunala energibolaget Bollnäs Energi har skrivit avtal med miljöföretaget Ragn-Sells för cirkulärt omhändertagande av cirka 6 000 ton flygaska varje år. Samarbetet bygger på ett ramavtal mellan inköpscentralen Sinfra och Ragn-Sells, vilket innebär att alla Sinfra-anslutna kraftvärmeaktörer nu kan använda tjänsten för sin aska.

I höst öppnar Ragn-Sells en ny anläggning som i stor skala återvinner värdefulla råvaror från flygaska genom en teknik som kallas Ash2Salt.

– Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning är ett bra exempel på hur vi kan använda råvaror om och om igen i en alltmer cirkulär ekonomi. Vi är glada över det stora intresset för tekniken och kan konstatera att anläggningen håller på att fyllas redan innan vi har slagit upp portarna, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

När rökgaserna från förbränning renas bildas flygaska. Askan innehåller höga halter av ämnen som kan vara farliga, men också stora mängder värdefulla resurser som kalium, natrium och kalcium. Ash2Salt-tekniken, som utvecklats och patenterats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, innebär att nyttiga råvaror kan återvinnas samtidigt som miljögifter tas bort ur kretsloppet.

– Vi ser väldigt positivt på att det nu finns möjlighet att använda flygaskan som produceras i våra anläggningar som en resurs, säger Mikael Strandberg, vd för Bollnäs Energi.

Bollnäs Energis upphandling har genomförts genom ett ramavtal med Svensk Inköpscentral för Infrastruktur (Sinfra). Sinfra arbetar för att underlätta för sina medlemmar att välja hållbara lösningar. Tack vare ramavtalet finns nu möjlighet för alla Sinfras medlemmar att välja en hållbar lösning för omhändertagande av sin flygaska genom avrop.

– Sinfras främsta uppgift är att göra det enklare för våra medlemmar att upphandla hållbara lösningar. Ragn-Sells nya lösning för flygaska, Ash2Salt, är ett utmärkt exempel på hur våra ramavtal kan bidra till ett hållbart samhälle, säger Tony Doganson, vd på Sinfra.

Ragn-Sells nya anläggning byggs just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm. Anläggningen tas i drift under andra halvåret 2022 och kommer att ha kapacitet att behandla 150 000 ton flygaska varje år.

I Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Större delen av den svenska flygaskan har hittills skickats till ett nedlagt kalkbrott i Oslofjorden i brist på mer hållbara alternativ. Men sedan den 1 oktober 2021 klassar Naturvårdsverket, som ansvarar för exporttillstånd för flygaska, inte längre sådan hantering som återvinning, utan som bortskaffning och deponering. Läs beslutet här.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox , 070-927 27 56, mikael.hedström@ragnsells.com
Mikael Strandberg, vd Bollnäs Energi, 0278-255 19, mikael.strandberg@bollnasenergi.se 
Tony Doganson, vd Sinfra, 08-525 099 42, tony.doganson@sinfra.se 
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors