2022-01-31 04:50Pressmeddelande

Ragn-Sells och GC Rieber i samarbete kring återvunnet salt

I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. Dessa har mer än 90 procent lägre klimatavtryck än samma salter från traditionell produktion.

Miljöföretaget Ragn-Sells och GC Rieber Salt, en nordisk distributör av salter, har inlett ett samarbete kring salter som återvinns ur flygaska från avfallsförbränning. GC Rieber Salt ska sköta försäljningen av allt salt från Ragn-Sells nya anläggning i Upplands-Bro – produkter med mer än 90 procent lägre klimatavtryck än samma salter från traditionell produktion.  
 
– Ragn-Sells cirkulära lösning sänker klimatavtrycket för vanliga salter dramatiskt och återvinner värdefulla råvaror ur det farliga problemavfallet flygaska. Vi är glada att välrenommerade GC Rieber Salt ser potentialen och vill samarbeta med oss, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox. 
 
Flygaska bildas när rökgaserna från förbränning renas. De 300 000 ton flygaska som produceras i Sverige varje år innehåller stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform. Med Ash2Salt-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, kan så mycket som 400 kg salt per ton aska utvinnas. Samtidigt tas farliga ämnen i askan bort ur kretsloppet. 
 
– All GC Riebers verksamhet präglas av att vi tar stort ansvar för samhälle och miljö. Genom samarbetet med Ragn-Sells kan vi erbjuda marknaden flera olika salter av hög kvalitet, med ett klimatavtryck som är en tiondel jämfört med traditionell produktion, säger Fredrik Eide, ansvarig för FoU samt Sverigechef på GC Rieber Salt. 
 
Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning byggs i Upplands-Bro utanför Stockholm och tas i drift under andra halvåret 2022. Ash2Salt-tekniken innebär att alla aktörer som producerar fjärrvärme ur avfall nu kan välja ett cirkulärt alternativ för sin flygaska. I dag skickas större delen av den svenska flygaskan från avfallsförbränning till ett nedlagt kalkbrott i Oslofjorden i brist på mer hållbara alternativ. Naturvårdsverket anser att den metoden är att likställa med deponering (läs beslutet här).  
 
– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har så ofta det går. Att ta vara på salterna i flygaska så att de kan användas på nytt är ett jättebra exempel på det, säger Mikael Hedström. 
 
För mer information, kontakta gärna 
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox , 070-927 27 56, mikael.hedström@ragnsells.com 
Fredrik Eide, Country Manager GC Rieber Salt AB, 070-629 51 65 
fredrik.eide@gcrieber.com 
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com  
 
Bild på Mikael Hedström, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här
 
Naturvårdsverkets beslut från 2021, som innebär att export av flygaska till Langöya i Norge klassas som bortskaffande och deponering i stället för återvinning som tidigare, finns att läsa här.  
 
Fakta: GC Rieber 
GC Rieber grundades i Bergen 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I dag är koncernen verksam inom fastigheter, nutrition, marina oljor, off-shore och salt. GC Rieber Salt är en av Nordens största distributörer inom salter och mineraler för vägunderhåll samt till jordbruks-, fiske-, livsmedels-, kemi-, och oljeindustrin.
www.gcrieber-salt.com  

Fakta: Ash2Salt-tekniken 
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. 

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall. 
Läs mer här

Fakta: Salt 
Salterna natriumklorid eller koksalt, kaliumklorid och kalciumklorid används för att producera plaster, glas, papper, tvål, färger, gödningsmedel och mediciner. Salter kan också tillsättas för att förbättra livsmedel, foder, tyger och byggmateriel eller för att bekämpa halka och binda damm. 

I Sverige finns inga saltfyndigheter så de salter som används produceras huvudsakligen genom att ändliga naturresurser bryts i gruvor i exempelvis Storbritannien, Polen, Tyskland och Belarus eller när havsvatten från Medelhavet torkas till havssalt. Tillverkning av kalciumklorid sker med energikrävande processer som orsakar höga koldioxidutsläpp och därmed stor klimatpåverkan. Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors