2021-09-16 09:20Pressmeddelande

Svensk export av cirkulär teknik för flygaska

Miljöteknikföretaget Hitachi Zosen Inova och Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har ingått ett avtal för att expandera marknaden för den unika Ash2Salt tekniken för utvinning av salter ur flygaska. Den första anläggningen baserad på denna teknik byggs just nu på Högbytorp utanför Stockholm.

- Om vi menar vi allvar med att skapa ett hållbart samhälle så måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Att avgifta och ta tillvara på alla de värdefulla resurser som finns i flygaskan är ett bra exempel på hur Sverige kan vara med och bidra till den cirkulära omställningen, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

Hitachi Zosen Inova är ett företag som redan idag är etablerat på marknaden för hantering av flygaska. De har en omfattande global verksamhet utanför den nordiska marknaden, vilket  innebär god potential för en marknadsexpansion för denna unika svenska cirkulära lösning för utvinning av kommersiella salter från flygaska.

- Vi är glada över att ett stort och välrenommerat företag som Hitachi Zosen Inova ser möjligheterna med vår Ash2Salt-teknik. Det är glädjande att de ser en sådan potential att de nu vill licensiera tekniken i länder utanför Norden, säger Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining.

Första anläggningen under uppförande i Sverige

Våren 2020 påbörjade Ragn-Sells byggandet av den första Ash2Salt-anläggningen i världen på sin kretsloppsanläggning Högbytorp utanför Stockholm. Hitachi Zosen Inova är en nyckelleverantör i detta projekt som ansvarig för design och konstruktion av processtekniken. Anläggningen kommer att vara igång sommaren 2022 och vid full produktion kommer anläggningen att kunna ta emot och bearbeta upp till 150 000 ton flygaska per år, vilket motsvarar ungefär hälften av all flygaska som energiåtervinning ur avfall ger upphov till i Sverige.

- EasyMinings Ash2Salt-process är ett utmärkt komplement till våra etablerade rengöringsprocesser för flygaska. Separationen av salter från flygaska är av högt värde för anläggningsoperatören och innebär ytterligare steg framåt på vägen mot en cirkulär ekonomi, säger Dr Volker Wiesendorf, Director Sales Energy from Waste på Hitachi Zosen Inova.

Ash2Salt-tekniken kan användas i alla länder där flygaska från förbränning behöver hanteras. I avtalet kommer Hitachi Zosen Inova att vara licensinnehavare i följande länder: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Kina, Japan, Spanien, Belgien, Italien, Österrike, Australien.

Länk till pressmeddelande på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining, 070927 28 29, anna.lundbom@easymining.se
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox , mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, +46 10 723 24 16, press@ragnsells.com

Om Ash2Salt-tekniken
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt är inte längre ett farligt avfall, eftersom stora mängder miljögifter har avskilts. Därför behöver resterna inte läggas på särskilda deponier för farligt avfall, och det totala deponeringsbehovet minskas.
Läs mer här.

Om EasyMining
EasyMining är ett innovationsföretag i Ragn-Sells-gruppen för att stänga näringscykler.

En av mänsklighetens stora utmaningar är att minska, eller helst eliminera alla farliga och giftiga ämnen, som inte stöder en hållbar, cirkulär ekonomi, från avfall. EasyMining brinner för att uppfinna ny teknik som använder intelligenta kemiska lösningar för att stänga näringscykler. Vårt mål är att skapa nya cirkulära materialflöden på ett effektivt kommersiellt sätt.
Läs mer här.

Om Hitachi Zosen Inova
Hitachi Zosen Inova (HZI) är ett globalt cleantech-företag som driver energi från avfall (EfW) och förnybar gas. Med sina rötter i Schweiz grundades företaget 1933 och är sedan 2010 en del av Hitachi Zosen Corporation, ett av Japans största industri- och verkstadsföretag.

I nästan 90 år har Hitachi Zosen Inova byggt, underhållit och utvecklat anläggningar. Med lång erfarenhet från allmän teknik, upphandling och som byggentreprenör levererar företaget komplexa nyckelfärdiga anläggningar och systemlösningar för termisk och biologisk EfW -återvinning, gasuppgradering och kraft till gas.
Läs mer härOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors