2022-06-09 08:57Pressmeddelande

Ragn-Sells vill bygga cirkulära anläggningar i Skåne

Miljöföretaget Ragn-Sells planerade anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg är bara ett av flera samtalsämnen som tas upp under H22 City Arena. Miljöföretaget Ragn-Sells planerade anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg är bara ett av flera samtalsämnen som tas upp under H22 City Arena.

Miljöföretaget Ragn-Sells har ögonen på Skåne för sina nya cirkulära anläggningar och planerar bland annat för en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg. Företaget vill även investera i ytterligare en fabrik som återvinner värdefulla råvaror ur flygaska. Under veckan diskuteras planerna på H22 City Expo i Helsingborg.

– Intresset för våra cirkulära lösningar är stort och nu vill vi hitta en kommun som är lika engagerad i den cirkulära omställningen som vi är. Skåne är intressant med sitt engagerade näringsliv och centrala läge. Dessutom finns utvecklingsviljan som behövs för att våga ställa om till en cirkulär ekonomi, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox

Under H22 City Arena i Helsingborg som går av stapeln den 13–16 juni, är Ragn-Sells på plats för att diskutera cirkulära näringsämnen - ett område med stor potential att göra jordbruket mer klimateffektivt.

Samtidigt pågår en miljöprövningsprocess kring Ragn-Sells planer på en ny anläggning för fosforåtervinning i staden, där avgörandet nu ligger hos Mark- och miljööverdomstolen. I ett yttrande från Helsingborg stad ställer man sig positiv till etableringen.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart, klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Helsingborgs stad har visat framfötterna och vill driva på den cirkulära utvecklingen, det är precis den typen av ambitioner omställningen behöver, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

De planerade anläggningarna bygger på de patenterade teknikerna Ash2Phos och Ash2Salt, som tagits fram av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Båda processerna syftar till att avgifta och utvinna högkvalitativa råvaror ur avfall som i dag går förlorat.

Kontaktuppgifter:
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedström@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Läs mark- och miljödomstolens pressmeddelande om domen i december här.

Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Fosfor som framställts från fosfatmalm kan därför innehålla kadmium som sedan tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar. Fosforgödning som produceras från förbränt avloppsslam med Ash2Phos-metoden är renat från kadmium.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.

Fakta: Flygaska
När rökgaserna från förbränning av avfall renas bildas flygaska. Askan innehåller höga halter av ämnen som kan vara farliga, men också stora mängder värdefulla resurser som kalium, natrium och kalcium i saltform.

I Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Större delen av den svenska flygaskan har hittills skickats till Norge i brist på mer hållbara alternativ. Sedan den 1 oktober 2021 klassar Naturvårdsverket, som ansvarar för exporttillstånd för flygaska, inte längre sådan hantering som återvinning, utan som bortskaffning och deponering. Läs beslutet här.

Ash2Salt-tekniken, som utvecklats och patenterats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, innebär att miljögifter tas bort ur kretsloppet, samtidigt som nyttiga råvaror som kalium, natrium och kalcium kan återvinnas och användas i exempelvis plaster, glas, papper, byggmateriel och för att bekämpa halka. De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall. Läs mer här.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors