2023-05-22 03:50Pressmeddelande

Ragn-Sells finalist till världens största miljöpris för andra gången

The Curt Bergfors Food Planet PrizeRagn-Sells och EasyMining är en av nio finalister till Curt Bergfors Food Planet Prize 2023.

Miljöföretaget Ragn-Sells och dess innovationsbolag EasyMining är en av nio finalister till Curt Bergfors Food Planet Prize 2023. Liksom 2022 gäller nomineringen tre tekniker för att återvinna viktiga gödselnäringsämnen från avfall. Vinnaren utses den 9 juni och får två miljoner dollar, vilket gör utmärkelsen till världens största miljöpris.

– Om vi ​​menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Många kritiska råmaterial finns redan i överflöd i vårt avfall, men kommer aldrig till användning. Vi är oerhört stolta över att juryn uppmärksammar vårt arbete med att återvinna gödselnäringsämnen från avfallsströmmar som finns tillgängliga över hela planeten, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Ragn-Sells och EasyMining valdes ut som finalist för priset även 2022. I år uppmärksammar juryn samma bidrag: tre separata, patenterade metoder för att tillvarata och återvinna de tre viktigaste näringsämnena som är avgörande för jordbruksgödsel – Ash2Phos för fosfor, Aqua2N för kväve och Ash2Salt för kalium.

– Dagens sätt att skaffa fram dessa tre näringsämnen är djupt problematiska och deras påverkan på klimat, föroreningar och geopolitiska konflikter ökar för varje år. Med våra metoder vill vi bidra till en genomgripande reform av hela det globala livsmedelssystemet, säger Anna Lundbom, marknadschef på Ragn-Sells innovationsföretag EasyMining som har utvecklat teknikerna.

  • Fosfor kommer från fosfatgruvor. Förutom den stora klimatpåverkan från brytning av fosfor är de flesta av världens kända fosfatreserver förorenade med tungmetaller som kadmium och uran. Ändå läggs merparten av det fosforrika avloppsslammet på deponier. Ash2Phos-tekniken utvinner mer än 90 procent av fosforn från förbränt slam, samtidigt som föroreningar renas bort.
  • Kvävegödsel framställs genom att fixera kväve från atmosfären. Standardmetoden är mer än 100 år gammal och kräver fossil gas, vilket bidrar till enorm klimatbelastning. Samtidigt släpps det kväve som finns i avloppsvattnet tillbaka till luften från reningsverken. Aqua2N-tekniken fångar i stället sådant kväve i en form som omedelbart kan användas som gödningsmedel och skapar ett kretslopp.  
  • Kalium bryts liksom fosfor i gruvor, främst i Kanada, Ryssland och Belarus. Ash2Salt-tekniken utvinner istället kalium ur flygaska, en biprodukt som uppstår när avfall förbränns för att ge el och värme. Hittills har flygaska deponerats, vilket leder till att dess resurser går till spillo. Den 21 april i år invigdes världens första fullskaliga Ash2Salt-anläggning av Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Bara det senaste året har hoten mot den globala matförsörjningen ökat, när kriget i Ukraina trappats upp och jordbruket utmanas av eskalerande klimatförändringar. Möjligheten att återvinna näringsämnen inom jordbruket är viktigare än någonsin för att få mat utan att samtidigt förstöra planeten, säger Pär Larshans.

Vinnaren av Food Planet Prize kommer att utses av en jury bestående av världsledande experter på matsystem från fyra kontinenter, under ledning av Johan Rockström, ordförande för Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Magnus Nilsson, generaldirektör för Food Planet Prize. Vinnarceremonin hålls den 9 juni 2023.

Curt Bergfors Foundation bildades 2019 av den svenska entreprenören Curt Bergfors, grundare av restaurangkedjan MAX Burgers. Curt Bergfors Food Planet Prize är nu världens största miljöpris, som syftar till att påskynda omställningen till hållbara livsmedelssystem.

För mer information, vänligen kontakta: 
Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, +46 70-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining, +46 70 927 28 29, anna.lundbom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com


Fakta: Ragn-Sells och EasyMinings tekniker för återvinning av näringsämnen Ash2Phos: Med Ash2Phos-metoden behandlas flygaska från förbränt avloppsslam. Askan innehåller höga koncentrat av fosfor, järn och aluminium, men också oönskade tungmetaller som kadmium. De höga metallhalterna gör att askan inte kan behandlas genom konventionella metoder. Med Ash2Phos-processen behandlas slamaskan med syre för att kunna utvinna fosfor, aluminium och järn som kan återvinnas i kommersiella produkter. Kadmium och andra oönskade ämnen separeras och deponeras.

Ash2Salt: När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. Men askan innehåller även stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre rena salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall. Det finns flera möjliga användningsområdet för resterna och forskning pågår på området.

Aqua2N: För att förhindra övergödning tar reningsverken bort kväve ur avloppsvattnet. I dag görs det med hjälp av bakterier, vilket leder till att kvävet släpps tillbaka ut i atmosfären. Aqua2N-teknologin är en kemisk metod som behandlar det rejektvatten som bildas när vatten separeras från fasta slamämnen. Kvävet fångas in i form av ammonium med hjälp av ett adsorptionsmedel. Därefter återvinns ammoniumet för att kunna användas I mineralgödseltillverkning.

Mer information om Ash2Phos-, Ash2Salt- och Aqua2N-teknikerna finns på EasyMinings hemsida.

Fakta: Finalister till Food Planet Prize 2023
Utöver Ragn-Sells and EasyMining har följande sju initiativ valts ut som finalister:

  • The Agrobiodiversity Index utvärderar den biologiska mångfalden i det globala jordbruket.
  • Aponiente utvecklar ett havsodlat alternativ till spannmål.
  • Coolfood hjälper företag att förstå och minska sina matrelaterade klimatavtryck.
  • Monarch Tractor har lanserat världens första helelektriska, förarlösa och intelligenta traktorer.
  • Protein Challenge Southeast Asia arbetar för ett skifte till alternativa proteiner i Sydostasien.
  • Sustainable Rice Platform (SRP) är den första standarden för en hållbar risproduktion.
  • The Tootpick Company använder svampar för biologisk bekämpning av ogräset Striga, som har ödelagt uppskattningsvis 40 miljoner gårdar i Afrika.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors