2020-03-30 08:46Pressmeddelande

Ragn-Sells nominerade till Food Planet Prize

null

Världens befolkning växer snabbt och med närmare 8 miljarder människor på jorden är det en existentiell utmaning att skapa ett hållbart livsmedelssystem inom planetens gränser. Nyinstiftade Food Planet Prize belönar initiativ som främjar en livskraftig livsmiljö och samtidigt livnär världen. När priset nu delas ut för första gången är Ragn-Sells innovationsbolag EasyMinings lösningar en av de nominerade för Editors' Pick.

Vår mat är en förutsättning för vår överlevnad men dagens matsystem utgör samtidigt ett växande hot för vår livsmiljö. För att värna biosfären måste vi hitta lösningar som kan hjälpa till att förändra vårt matsystem så att en hållbar livsmedelsförsörjning inom de planetära gränserna kan etableras. The Food Planet Prize ska uppmärksamma radikalt nyskapande projekt och lösningar längs hela livsmedelskedjan, i ett cirkulärt perspektiv – från jord till bord och tillbaka till jord – liksom initiativ helt utanför eller tvärsigenom de befintliga värdekedjorna.

- Det är en ära att få bli nominerad när detta globala pris skall delas ut för första gången. Det blir uppenbart med de senaste händelserna i världen att vi verkligen behöver en hållbar matproduktion, våra lösningar för näringsåterföring kommer bidra till detta, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Kväve, fosfor och kalium är tre viktiga näringsämnen för jordbruksproduktion. Ragn-Sells och EasyMining har utvecklat flera nya processer för att återvinna och återföra viktiga näringsämnen och använda dem i jordbruksgödsel, för att säkerställa jordbruksproduktivitet och minska vattenföroreningar.

Priset delas ut av stiftelsen The Curt Bergfors Foundation som bildades i augusti 2019 och har kapitaliserats med medel från Bergfors privata förmögenhet. Curt Bergfors är en norrländsk entreprenör och filantrop som är grundare, ägare och arbetande styrelseordförande för MAX Burgers AB. Stiftelsen vill lyfta fram och belöna initiativ som bidrar till, eller har potential att bidra till, att vår mat minskar sin negativa miljö- och klimatpåverkan.

- Alla ni som sitter på starka innovationer, ta chansen och nominera er! Det här är ett så oerhört viktigt område och det är viktigt att vi delar kunskap och goda exempel, säger Pär Larshans.

Nomineringar kan göras fram den 30 april 2020.

Fakta om priset:
Curt Bergfors Food Planet Prize syftar till att identifiera, lyfta fram och belöna nytänkande initiativ som kan förändra vårt matsystem i grunden och därmed bidra till att skapa en hållbar livsmedelsförsörjning inom de planetära gränserna.

The Food Planet Prize är uppdelat på två individuella priser:
• Det ena belönar initiativ som redan visat sin effekt eller verkningskraft.
• Det andra belönar initiativ med potential att göra väsentlig skillnad. Varje pris inkluderar en prissumma på 1 miljon USD.

Läs mer här: https://foodplanetprize.org/initiatives/ragn-sells/

Fakta om EasyMinings tekniker:
EasyMining fokuserar på cirkulära lösningar för att ta vara på resurser ur avfall. Bolaget har flera patenterade processer:
Ash2Phos - utvinner fosfor ur förbränt avloppsslam samtidigt som tungmetaller och andra gifter skiljs ut.
CleanMAP - utvinner ammoniumfosfat ur exempelvis gruvavfall.
Ash2Salt - utvinner kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid ur den flygaska som bildas vid rening av rökgaser.
Kväveinnovation - utvinner kväve ur exempelvis avloppsvatten, och som i framtiden kan komma att spela en stor roll när det gäller att ta tillvara denna värdefulla resurs ur ett vanligt förekommande avfall.

Läs mer om EasyMining här: http://www.easymining.se/


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors