2022-09-14 12:24Pressmeddelande

Ragn-Sells finalist till världens största miljöpris – Food Planet Prize 2022

Montage. Photo by Sanne de WildeMontage. Foto: Sanne de Wilde

Miljöföretaget Ragn-Sells har utsetts som en av tio finalister till Curt Bergfors Food Planet Prize 2022, tack vare sina tre patenterade tekniker för att återvinna viktiga gödselnäringsämnen från avfall. De två slutgiltiga vinnarna får vardera en prissumma på 2 miljoner USD, vilket gör Food Planet Prize till världens största miljöpris.

– Enligt FN är världen på väg mot en hungerkris av historiska proportioner, delvis underblåst av bristen på gödselmedel. Vi är oerhört stolta över att juryn uppmärksammar vårt arbete med att återvinna gödselnäringsämnen från avfallsströmmar och på så sätt bidra till lokala och cirkulära gödselproduktioner som gör fler länder oberoende av dagens djupt problematiska sätt att producera näringsämnen, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Ragn-Sells bidrag till priset består av tre separata, patenterade metoder för att tillvarata och återvinna de tre viktigaste näringsämnena som är avgörande för jordbruksgödsel: Ash2Phos för fosfor, Aqua2N för kväve och Ash2Salt för kalium. Utan dessa tre viktiga näringsämnen skulle det vara omöjligt för bönder över hela världen att odla den mat vi behöver, särskilt eftersom jordens befolkning förväntas fortsätta växa i snabb takt.

– Dagens sätt att anskaffa och hantera dessa tre näringsämnen är djupt problematisk. Det bidrar kraftigt till klimatförändringarna, förorenar miljön och överskrider avgörande planetära gränser. Med våra metoder vill vi bidra till en genomgripande reform av hela det globala livsmedelssystemet, säger Anna Lundbom, marknadschef på Ragn-Sells innovationsföretag EasyMining som har utvecklat teknologierna.

Fosfor kommer från fosfatgruvor. Förutom den stora klimatpåverkan vid brytning av fosfor är de flesta av världens kända fosfatreserver förorenade med tungmetaller som kadmium och uran. Ändå läggs merparten av det fosforrika avloppsslammet på deponier. Ash2Phos-tekniken utvinner mer än 90 procent av fosforn från förbränt slam, samtidigt som man blir av med föroreningar.

• Kvävegödsel framställs genom att fixera kväve från atmosfären. Standardmetoden är mer än 100 år gammal och kräver fossil gas, vilket bidrar till enorma utsläpp av växthusgaser, och dessutom släpps det viktiga kvävet i avloppsvattnet tillbaka till luften. Aqua2N-tekniken fångar i stället upp kvävet i avloppsvattnet i en form som omedelbart kan användas som gödningsmedel.  

• Kalium, liksom fosfor, bryts, främst i Kanada, Ryssland och Vitryssland. Ash2Salt-tekniken utvinner istället kalium ur flygaska, en biprodukt av energiproduktion vid förbränning av avfall. Hittills har flygaska deponerats vilket leder till att dess resurser går till spillo. Den första fullskaliga Ash2Salt-anläggningen är på väg att starta sin verksamhet strax utanför Stockholm, och tekniken är tillgänglig i 12 länder tack vare ett licensavtal med det globala cleantech-företaget Hitachi Zosen Inova.

– Om vi ​​menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har – om och om igen. I takt med att världens befolkning fortsätter att öka är återvinning av livsviktiga näringsämnen så som kväve, fosfor och kalium avgörande för vår förmåga att få mat på borden utan att förstöra planeten, säger Pär Larshans.

Finalisterna tillkännages under fyra veckor. Hittills är de andra kända finalisterna utöver Ragn-Sells, Apeel och Wonderbag. Det slutgiltiga beslutet om de två vinnarna fattas av en jury bestående av tio experter inom olika områden, under leding av ordförande för Potsdam Institute for Climate Impact Research, Johan Rockström, och Michelin-kock och chef för MAD Academy, Magnus Nilsson.

Curt Bergfors Foundation bildades 2019 av den svenska entreprenören Curt Bergfors, grundare av restaurangkedjan MAX Burgers. Curt Bergfors Food Planet Prize är nu världens största miljöpris, som syftar till att påskynda omställningen till hållbara livsmedelssystem.

För mer information, vänligen kontakta: 
Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, +46 70-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining, +46 70 927 28 29, anna.lundbom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Detaljerad information om de tre olika teknikerna finns på EasyMining webbplatsOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors