2022-10-06 03:50Pressmeddelande

Ragn-Sells beviljas 45 miljoner i stöd för bygge av laddinfrastruktur för tunga transporter

Miljöföretaget Ragn-Sells har beviljats stöd på 45 miljoner kronor från Energimyndigheten för att installera publika laddstationer med snabbladdare för tunga transporter. Totalt rör det sig om 18 högeffektsladdare på tre orter; Marieholm, Skepplanda och Upplands-Bro.

– För att transport- och logistikbranschen ska klara av att ställa om till fossilfria transporter krävs en utbyggd och utvecklad infrastruktur för snabbladdare. Därför är vi glada att nu kunna öppna upp för möjligheten att ladda tunga eldrivna fordon på tre av våra anläggningar, säger Erik Wastesson, projektledare på miljöföretaget Ragn-Sells.

Med stödet på 45 miljoner kommer Ragn-Sells bygga totalt 18 publika laddstationer vid anläggningarna Marieholm i Göteborg (4), Högbytorp i Upplands-Bro (8) och Skepplanda i Ale kommun (6).

Stödet är en del av Energimyndighetens stora nationella satsning för laddinfrastruktur som görs för att påskynda utvecklingen av elektrifierade utsläppsfria tunga transporter.

– Ragn-Sells har som mål att reducera, inte bara våra egna CO2-utsläpp utan även våra kunders utsläpp. Så genom den här satsningen är vi med och skapar bättre förutsättningar för allt fler elektrifierade transportuppdrag, säger Erik Wastesson.

I arbetet med en utbyggd och utvecklad infrastruktur ingår även arbetet med att säkerställa betalnings- och bokningsmodeller för de publika laddarna.

– Nästa steg blir att arbeta bort den osäkerhet som finns kring laddning, och här deltar vi i en rad olika diskussioner och projekt. Det handlar bland annat om att hitta smarta sätt för att hantera betalning och bokning, allt med fokus på att skapa en så bra lösning som möjligt för alla transportörer och minska onödig ställtid för transporterna, säger Erik Wastesson.

Ragn-Sells infrastruktursatsning blir en del av ett större regionalt och nationellt nätverk av laddningsstationer för tung trafik som får stöd från Energimyndigheten. Totalt ska 1,5 miljarder kronor fördelas till aktörer som vill bygga upp en infrastruktur för publik laddning. Energimyndigheten har hittills beviljat stöd till 139 laddstationer.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Wastesson, projektledare, erik.wastesson@ragnsells.com, 073-093 93 01
Emma Ranerfors, pressansvarig, press@ragnsells.com, 010-723 24 16


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors