2022-10-03 09:00Pressmeddelande

Branschöverskridande samarbete för elektrifiering av tunga transporter

Nu kan Foria transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen utsläppsfritt till Ragn-Sells nya anläggning där värdefulla salter kan återvinnas och användas igenNu kan Foria transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen utsläppsfritt till Ragn-Sells nya anläggning där värdefulla salter kan återvinnas och användas igen. Foto: Dan Boman, Scania

Nu rullar en ny, unik batteridriven tung lastbil på vägarna i Mälardalen. Ellastbilen, som är en av den första i sitt slag, klarar av att transportera upp till 64 ton. Bakom den nya ellastbilen står lastbilstillverkaren Scania, transport- och maskintjänstföretaget Foria och miljöföretaget Ragn-Sells. Lastbilen ingår i REEL-projektet.

– Vår nya ellastbil blir en del av transportlösningen som möjliggör ett cirkulärt system. Nu kan Foria transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen utsläppsfritt till Ragn-Sells nya anläggning där värdefulla salter kan återvinnas och användas igen, säger Fredrik Allard, Senior Vice President och chef för Scanias lastbilselektrifiering.

För att påskynda utvecklingen av elektrifierade utsläppsfria tunga transporter har lastbilstillverkaren Scania, transport- och maskintjänstföretaget Foria och miljöföretaget Ragn-Sells inlett ett branschöverskridande samarbete.

Scania levererar den batteridrivna tunga lastbilen som klarar av att transportera upp till 64 ton. Foria ansvarar för driften av lastbilen, som främst kommer att transportera flygaska från Mälardalsregionens kraft- och värmeverk till återvinning på Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning på Högbytorp, nordväst om Stockholm.

Redan nu rullar den batteridrivna tunga lastbilen på vägarna för att transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen till Högbytorp för lagring tills dess att den nya fabriken tagits i drift. Idag finns flera lösningar för helt elektrifierade transporter, men de flesta inkluderar kortare sträckor och lättare lastbilar.

– Ellastbilen är ett stort steg och absolut nödvändigt för Foria om vi ska kunna ställa om till el och på så sätt förändra ett flöde som är uppbyggt kring det fossila. Samarbetet med Scania och Ragn-Sells ger oss möjlighet att lära och utvärdera inför framtida investeringar i fossilfri teknik, säger Tove Winiger, hållbarhetschef på Foria.

När den nya behandlingsanläggningen tagits i drift kommer ellastbilen köras i tvåskift för att minska antalet fossildrivna transporter. För att undvika onödiga och kostsamma driftstopp kommer lastbilen att stödladdas i samband med lastning och lossning. Vid Ragn-Sells anläggning på Högbytorp har teknikbolaget ABB levererat två högeffektsladdare med en kapacitet på 160 kW. Förhoppningen är att samma laddningsmöjligheter på sikt även ska finnas hos kraft- och värmeverken där flygaskan hämtas.

– Vår satsning på flygaska är en av de största investeringar som gjorts inom cirkulär materialåtervinning i Sverige. Vi är glada över samarbetet med Scania och Foria som möjliggör elektrifierade utsläppsfria transporter av flygaska till och från vår anläggning, säger Erik Wastesson, projektledare på miljöföretaget Ragn-Sells.

Erik Wastesson, projektledare på miljöföretaget Ragn-Sells

Erik Wastesson, projektledare på miljöföretaget Ragn-Sells. Foto: Dan Boman, Scania

Samarbetet är en del av REEL, Regional Electrified Logistics, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att skynda på omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet leds av samverkansplattformen CLOSER och delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation genom Vinnova och Energimyndigheten. Syftet är att främja övergången till ett elektrifierat godstransportsystem på den svenska marknaden. Läs mer om REEL.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Wastesson
, projektledare, erik.wastesson@ragnsells.com, 073-093 93 01
Emma Ranerfors
, pressansvarig, press@ragnsells.com, 010-723 24 16

Bilder för fri användning finns att ladda ner nedan. 

Fakta om stödladdning:
ABB erbjuder två laddplatser med en kapacitet på 160 kW som är anpassade för användningen på Högbytorp. Högeffektsladdarna möjliggör snabb laddning med ett brett omfång av effektnivåer som uppfyller de laddningsbehov som är anpassat för ellastbilens driftsschema. Laddningslösningen har en robust konstruktion, fjärrdiagnostik och administrationsverktyg som möjliggör lång drifttid. Läs merOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors