2022-08-18 08:30Pressmeddelande

Ragn-Sells redo för tunga elektrifierade transporter i Mälardalen

Vid miljöföretaget Ragn-Sells nya anläggning utanför Bro, Stockholm, installeras nu högeffektsladdare som beviljats delfinansiering från Klimatklivet. Vid miljöföretaget Ragn-Sells nya anläggning utanför Bro, Stockholm, installeras nu högeffektsladdare som beviljats delfinansiering från Klimatklivet.

Miljöföretaget Ragn-Sells har beviljats delfinansiering från Naturvårdsverket genom Klimatklivet för installation av högeffektsladdning i anslutning till sin nya anläggning vid Högbytorp strax utanför Stockholm. Stödet möjliggör nu att fler transporter till och från den nya anläggningen blir elektrifierade. 

- En fungerade laddinfrastruktur är en viktig faktor i ett cirkulärt system! Därför var det en självklarhet för oss att se till att vår nya anläggning för återvinning av flygaska blir en möjliggörare för fler utsläppsfria transporter i Mälardalen, säger Erik Wastesson, projektledare på miljöföretaget Ragn-Sells.

Vid Ragn-Sells nya anläggning för flygaska på Högbytorp, Upplands-Bro, har teknikföretaget ABB nu levererat högeffektsladdare med en kapacitet på 160 kW.

- Våra fordonsladdare möjliggör snabb laddning som passar perfekt för användningen vid Ragn-Sells nya anläggning. Transportörerna kan snabbt och enkelt stödladda i samband med lastning och lossning och på så sätt undvika onödiga och kostsamma driftstopp, säger Eva Kvist Östgren, chef för ABB:s e-mobilityverksamhet i Sverige.

Vanligtvis krävs det att laddstationer är publika, det vill säga öppna för alla att använda, för att kunna erhålla ekonomist stöd, men denna utlysning gav även möjligheten att söka stöd för så kallade semipublika laddstationer. Det maximala stödet uppgick till max 40% av investeringen. Totalt beviljades Ragn-Sells ett stöd på 0,8 MESK.

- Vi investerar inte enbart i laddare för eget bruk. Genom att erbjuda kunder, lejdåkare och andra som besöker anläggningen möjligheten att ladda sina tunga fordon hos oss kan vi ställa krav på att fler nyttjar elfordon, först då kan vi få i gång elektrifieringen på riktigt, säger Erik Wastesson.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Wastesson, projektledare, erik.wastesson@ragnsells.com, 073-093 93 01
Emma Ranerfors, pressansvarig, press@ragnsells.com, 010-723 24 16

Investeringen delfinansieras av Naturvårdsverket och av Europeiska unionen NextGenerationEU

Investeringen delfinansieras av Naturvårdsverket och av Europeiska unionen NextGenerationEU.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors