2022-02-08 04:50Pressmeddelande

Nu är avfallshögarna i Kassmyra borta

Nu fortsätter arbetet på Ragn-Sells olika anläggningar i Stockholm och Norrköping med att behandla och återvinna de nästan 48 000 tonnen avfall från Kassmyra på bästa möjliga sätt.Nu fortsätter arbetet på Ragn-Sells olika anläggningar i Stockholm och Norrköping med att behandla och återvinna de nästan 48 000 tonnen avfall från Kassmyra på bästa möjliga sätt.

Miljöföretaget Ragn-Sells har nu avslutat bortforslingen av de uppmärksammade avfallshögarna i Kassmyra, i Botkyrka kommun. Totalt har nästan 48 000 ton blandat avfall lämnat Kassmyra och Ragn-Sells arbetar nu med att behandla och återvinna avfallet.

– Det är glädjande att avfallshögarna från Kassmyra inte längre riskerar att ställa till problem för människor eller miljö i Botkyrka. Vi har haft ett mycket bra samarbete med kommunen, som har varit lyhörd när vi velat skynda på arbetet för att minska risken för lukt och bränder, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Botkyrka kommun tilldelade i höstas miljöföretaget Ragn-Sells uppdraget att forsla bort avfallet från de så kallade Kassmyrahögarna. Avfallsmassorna har fått uppmärksamhet långt bortom Botkyrka sedan ägarna till företaget bakom avfallet delgivits misstanke om miljöbrott.

– Äntligen, det går inte att beskriva på annat sätt. I dag är en stor dag för Botkyrka, men vårt arbete mot dessa kriminella verksamheter är långt ifrån över, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Den sista november 2021 rullade de första lastbilarna ut från Kassmyra. Under arbetet med att gräva ur och transportera bort den stora avfallshögen fanns en risk att bränder skulle kunna uppstå och arbetet skedde därför dygnet runt efter jul- och nyårshelgerna. Samtidigt som säkerheten ökade innebar upplägget också att bortforslingen nu är avslutad redan i början av februari.

Nu fortsätter arbetet på Ragn-Sells olika anläggningar i Stockholm och Norrköping med att behandla och återvinna de nästan 48 000 tonnen avfall på bästa möjliga sätt.

– Menar vi allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de resurser vi redan har, så många gånger det bara går. Då är det avgörande att allt avfall hanteras på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, så att vi tar vara på värdefullt material samtidigt som miljögifter tas bort, säger Mikael Hedström.

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Hedström, VD för Ragn-Sells Treatment & Detox, 
mikael.hedstrom@ragnsells.com, 010-723 27 56

Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 
press@ragnsells.com, 010-723 24 16


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors