2021-11-30 09:00Pressmeddelande

Nu ska det uppmärksammade avfallet i Botkyrka bort

Idag rullar miljöföretaget Ragn-Sells första transporter ut från Kassmyrahögarna i Botkyrka, och arbetet med att forsla bort, behandla och återvinna det uppmärksammade avfallet är igång. Arbetet beräknas vara avslutat innan sommaren 2022 och kommer från årsskiftet att pågå dygnet runt för att minimera brandrisken.

– Det blir en positiv utmaning för oss att se till att avfallet från Kassmyra gör största möjliga nytta, samtidigt som miljögifter tas bort. Botkyrka kommun har varit tydliga de vill inte bara bli av med oönskade avfallsmassor, utan är noga med att avfallet ska sorteras och återvinnas ordentligt, säger Mikael Hedström, VD för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Det var i oktober i år som Botkyrka kommun tilldelade miljöföretaget Ragn-Sells uppdraget att forsla bort omkring 30 000 ton avfall från de så kallade Kassmyrahögarna. Avfallsmassorna har fått uppmärksamhet långt bortom Botkyrka sedan ägarna till företaget bakom avfallet delgivits misstanke om miljöbrott. Fram tills nu har Ragn-Sells gjort mätningar på området för att få en så bra bild som möjligt av vad de olika högarna innehåller och hur stora volymer det handlar om.

Tisdag den 30 november lämnar de första transporterna Kassmyra och arbetet med att forsla bort avfallet beräknas vara klart till sommaren 2022. Första etappen, som stäcker sig fram till årsskiftet, kommer ske i så kallat tvåskift, vilket innebär att arbete pågår vardagar mellan 06:00 och 22:00. Inledningsvis kommer det att köras ut upp emot 50 lass per dag, och med den takten beräknas den så kallade sikteshögen vara borta innan jul. 

– Avfall måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt, annars riskerar det att leda till problem för människor och omgivning. Vi ser fram emot att hjälpa Botkyrkaborna till en renare och säkrare miljö, säger Mikael Hedström.

Säkerheten först

Vid arbetet med att avlägsna avfallshögarna är det sannolikt att mindre bränder uppstår, eftersom nytt syre når avfallet. Eftersom det föreligger en större risk i den större avfallshögen som kommer forslas bort med start efter nyår, kommer Ragn-Sells från och med årsskiftet att arbeta dygnet runt.

Att bedriva verksamheten dygnet runt innebär, utöver att arbetet kommer att slutföras snabbare, mindre störningar för boende i närheten genom att logistiken kan fördelas under dygnets alla timmar. Men det viktigaste skälet är att minimera risken för en stor brand.

– Våra medarbetare har stor erfarenhet av att hantera stora mängder avfall och vi har välfungerande rutiner för att arbeta på ett säkert sätt. Vi vet att risken för nya bränder är stor när vi börjar arbeta med högarna, och med personal på plats dygnet runt kan vi kväva eventuella bränder snabbt så att de inte sprider sig, säger Erik Gustafsson, projektledare på Ragn-Sells.

Tisdag den 30 november kl. 13:00 bjuder Botkyrka kommun tillsammans med Ragn-Sells in till en presskonferens på plats på Kassmyra. Föranmälan krävs.

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Hedström, VD för Ragn-Sells Treatment & Detox, mikael.hedstrom@ragnsells.com, 010-723 27 56
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, press@ragnsells.com, 010-723 24 16Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors