2021-11-04 04:50Pressmeddelande

Ragn-Sells tar hand om uppmärksammat avfall i Botkyrka

Miljöföretaget Ragn-Sells har fått uppdraget att forsla bort, behandla och återvinna omkring 30 000 ton avfall från de så kallade Kassmyrahögarna i Botkyrka kommun. Avfallsmassorna har fått stor uppmärksamhet sedan ägarna till företaget bakom avfallsupplaget delgivits misstanke om miljöbrott.

– Avfall måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt, annars riskerar det att leda till problem för människor och omgivning. Vi är glada över att ha fått kommunens förtroende att ta hand om avfallet från Kassmyra och ser fram emot att hjälpa Botkyrkaborna till en renare och säkrare miljö, säger Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells.

I den så kallade Kassmyragropen i Botkyrka finns uppskattningsvis 30 000 ton avfall. Det råder stor osäkerhet om vilken sorts avfall som lagts dit under åren. Ragn-Sells påbörjar inom kort arbetet med att undersöka avfallsmassorna och starta planeringen för omhändertagandet.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle, så måste vi använda de råvaror vi redan har så ofta det bara går i stället för att bryta nya. Nu ser vi till att så mycket värdefulla råvaror som möjligt från Kassmyra förs tillbaka in i kretsloppen, medan miljögifter stoppas från att cirkulera vidare eller hamna i naturen, fortsätter Emma Ranerfors.

Botkyrka kommun har konstaterat att Kassmyraupplaget utgör en risk för grundvattnet i området. Därför är det särskilt viktigt att hanteringen av avfallet, som ligger inom ett vattenskyddsområde, utförs med stor hänsyn till grundvattnet. I dag tas inget kommunalt dricksvatten från Kassmyraområdet.

Botkyrka kommuns trygghets- och säkerhetsdirektör Pernilla Vera Jr säger i ett pressmeddelande att det varit viktigt för kommunen att hitta en leverantör som kan utföra alla moment som behövs, från att gräva ut avfallet till att sortera och hantera det. ”Uppgiften ställer mycket höga krav på både kunskap och logistik för att göra det på ett säkert och effektivt sätt”, säger Pernilla Vera Jr i pressmeddelandet.

För mer information, kontakta gärna
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.comOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors