2023-04-24 03:50Pressmeddelande

Klimat- och miljöministern invigde världens första fabrik för återvinning av rena salter ur flygaska

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari invigde den 21 april världens första fabrik för återvinning av rena salter ur flygaska. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari invigde den 21 april världens första fabrik för återvinning av rena salter ur flygaska.

Miljöföretaget Ragn-Sells öppnade på fredagen världens första anläggning för återvinning av rena salter ur flygaska från avfallsförbränning. Fabriken i Upplands-Bro utvinner värdefulla salter med 90 procent lägre klimatavtryck jämfört med traditionella metoder för saltproduktion. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari invigde fabriken.

– Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045, och övergången till en cirkulär ekonomi är en nyckelfaktor för den omställningen. Tekniken i Ragn-Sells nya anläggning är viktig, eftersom hälften av de globala växthusutsläppen kommer från utvinning och bearbetning av material, samtidigt som utvinningen orsakar stor påverkan på miljön. Därför måste vi minska användningen av jungfruliga material och i stället, där det är möjligt, återanvända de råvaror som vi tar fram, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i samband med sitt invigningstal.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Erik Sellberg, styrelseordförande och ägarrepresentant för Ragn-Sells, kopplar symboliskt ihop kontakter under invigningsceremonin.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Erik Sellberg, styrelseordförande och ägarrepresentant för Ragn-Sells, kopplar symboliskt ihop kontakter under invigningsceremonin.

Miljöföretaget Ragn-Sells satsning har lett till världens första fabrik som i stor skala ska återvinna rena salter ur flygaska. Flygaska bildas när rökgaserna från förbränning för avfallseldad kraftvärme renas. Askan är ett farligt avfall, men innehåller även stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Mikael Hedström, VD för Ragn-Sells Treatment & Detox, under en guidning av fabriken.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Mikael Hedström, VD för Ragn-Sells Treatment & Detox, under en guidning av fabriken.

Med Ash2Salt-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells och dess innovationsbolag EasyMining, kan så mycket som 200 kg salt per ton aska utvinnas och användas i bland annat gödsel och till vägsalt. Salternas klimatavtryck är en tiondel jämfört med traditionell produktion. Samtidigt tas höga halter av tungmetaller i askan bort ur kretsloppet.

– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Vår teknik förvandlar flygaska från ett avfallsproblem till en resurs och bidrar till minskade utsläpp, eftersom råvarorna inte behöver brytas någon annanstans, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

Bara i Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning kommer att bemannas dygnet runt och kunna behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år.

Intresset för den nya fabriken har varit stort och en rad askproducenter har skrivit avtal för behandling redan före invigningen.

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com 

Bilder för nedladdning finns längst ner. 

Fakta: Ash2Salt-tekniken 
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall. Läs mer här. 

Fakta: Salter
Salterna natriumklorid (koksalt), kaliumklorid och kalciumklorid används för att producera plaster, glas, papper, tvål, färger, gödningsmedel och mediciner. Salter kan också tillsättas för att förbättra livsmedel, foder, tyger och byggmateriel eller för att bekämpa halka och binda damm.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors