2023-01-10 04:50Pressmeddelande

Ragn-Sells ska återvinna aska från Finspångs Tekniska

Ash2Salt-anläggningen utanför Stockholm kommer att bemannas dygnet runt och kunna behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år. Det motsvarar ungefär hälften av all flygaska som produceras i Sverige.Ash2Salt-anläggningen utanför Stockholm kommer att bemannas dygnet runt och kunna behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år. Det motsvarar ungefär hälften av all flygaska som produceras i Sverige.

Det kommunala energibolaget Finspångs Tekniska har skrivit avtal med miljöföretaget Ragn-Sells för omhändertagande av cirka 1500 ton flygaska varje år. Samarbetet bygger på ett ramavtal mellan inköpscentralen Sinfra och Ragn-Sells, vilket innebär att alla Sinfra-anslutna kraftvärmeaktörer nu kan använda tjänsten för sin aska.

Under hösten 2022 påbörjades driftsättningen av Ragn-Sells nya anläggning som i stor skala återvinner värdefulla råvaror från flygaska genom en teknik som kallas Ash2Salt.

– Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning är ett bra exempel på hur vi kan använda råvaror om och om igen i en alltmer cirkulär ekonomi. Vi är glada över det stora intresset för tekniken och att anläggningen håller på att fyllas redan innan vi har slagit upp portarna på riktigt, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

När rökgaserna från förbränning renas bildas flygaska. Askan innehåller höga halter av ämnen som kan vara farliga, men också stora mängder värdefulla resurser som kalium, natrium och kalcium. Ash2Salt-tekniken, som utvecklats och patenterats av Ragn-Sells´innovationsbolag EasyMining, innebär att nyttiga råvaror kan återvinnas samtidigt som miljögifter tas bort ur kretsloppet.

– Vi ser väldigt positivt på att det nu finns möjlighet att använda flygaskan som produceras i vår anläggning som en resurs, säger Magnus Revland, verksamhetschef för Energi på Finspångs Tekniska.

Affären har möjliggjorts genom ett ramavtal med Svensk Inköpscentral för Infrastruktur (Sinfra). Sinfra arbetar för att underlätta för sina medlemmar att välja hållbara lösningar. Tack vare ramavtalet finns nu möjlighet för alla Sinfras medlemmar att välja en hållbar lösning för omhändertagande av sin flygaska genom avrop.

– Sinfras främsta uppgift är att göra det enklare för våra medlemmar att upphandla hållbara lösningar. Ragn-Sells´ nya lösning för flygaska, Ash2Salt, är ett utmärkt exempel på hur våra ramavtal kan bidra till ett hållbart samhälle, säger Tony Doganson, vd på Sinfra.

Ragn-Sells´ nya anläggning driftsätts just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm och kommer att ha kapacitet att behandla 135 000 ton flygaska varje år.

Under hösten 2022 påbörjades driftsättningen av Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning som i stor skala återvinner värdefulla råvaror från flygaska. Anläggningen kommer att bemannas dygnet runt och kunna behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år. Det motsvarar ungefär hälften av all flygaska som produceras i Sverige.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedström@ragnsells.com
Magnus Revland, Verksamhetschef för Energi, Finspångs Tekniska, 079-065 65 26, magnus.revland@finspangstekniska.se
Tony Doganson, vd Sinfra, 08-525 099 42, tony.doganson@sinfra.se   
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Bild på Mikael Hedström, samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.

Fakta: Ash2Salt-tekniken
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall.
Läs mer här.

Fakta: Sinfra
Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från. Sinfras medlemmar bedriver fjärrvärme-, VA- och Elverksamheter.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors