2022-04-06 11:46Nyheter

Hon skapar klimatvänliga produkter av avfall

Sara Stiernström arbetar som produktchef på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.Sara Stiernström arbetar som produktchef på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

Sara Stiernströms intresse för miljöfrågor tog henne till en utbildning i ekotoxikologi* på Uppsala universitet och vidare till en doktorsexamen i Tillämpad Miljövetenskap på Stockholms universitet. Idag arbetar hon på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining och bidrar till förverkligandet av en cirkulär ekonomi.

Under sin forskningstid träffade Sara vid ett flertal tillfällen på representanter från EasyMinings moderbolag, Ragn-Sells, och de blev intresserade av hennes forskning inom ekotoxikologi och avfallsklassificering. Samtal ledde till samtal som ledde till intressanta kontakter och året efter att Sara var klar med sin avhandling, 2014, började hon som miljöspecialist på Ragn-Sells. Intresset för att jobba närmare affären har lett henne vidare inom företaget och sedan snart 3 år jobbar Sara på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining som produktchef.

På EasyMining finns en fantastisk möjlighet att bidra till smarta cirkulära lösningar. Att hitta och skapa förädlingsvägar från avfall till nya produkter, ur miljö- och lagstiftningssynpunkt, är precis vad en ekotoxikolog är bra på, säger Sara.

Från återvinning till nya produkter

Sara återkommer ofta till begreppet cirkulär ekonomi och cirkulära lösningar. För att nå detta krävs en ny sorts samarbete i hela värdekedjan och för att kedjan ska hålla ihop jobbar Sara och hennes kollegor med en mängd olika saker. De optimerar den kemiska återvinningen, tittar på uppströmsmarknaden för att hitta kunder och rätt råvaror och omvandlar avfall till rena produkter med lågt klimatavtryck som nedströmskunderna vill ha. Det material EasyMining utvinner ur olika avfallsströmmar kan omvandlas till en mängd olika produkter för flera olika marknader. Sara visar på ett exempel, fosfor, som bara det har tre olika potentiella marknader: konventionell odling (mineralgödsel), ekologisk odling och som foderfosfat.

- Ekologisk odling ser vi stor potential i, EasyMining har testat att odla rajgräs i växthus med sin fosforprodukt som ”slow release fertiliser”, men det är ännu inte tillåtet på marknaden rent lagstiftningsmässigt, berättar Sara.

Samma sak gäller för foderfosfat. På EasyMining har man gjort omfattande tester på sådant foder till kycklingar och grisar, i samarbete med Lantmännen och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och fått goda resultat.

- Här kan vi skapa massa koldioxidbesparingar genom att använda återvunnen fosfor, fortsätter hon.

Läs hela artikeln på www.ragnsells.se

*Ekotoxikologi kan förenklat översättas med biokemisk miljövetenskap. Det är en vetenskap som vuxit fram i spåren av de senaste 40-50 årens ökande insikter om miljökonsekvenserna av nutidens kemikalieanvändning.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors