2022-01-12 04:50Pressmeddelande

Hon stärker Ragn-Sells arbete för ett hållbart samhälle

Susanna Lind tillträdde den 1 januari 2022 tjänsten som Head of Public Affairs & Government Relations för den svenska marknaden på miljöföretaget Ragn-Sells.Susanna Lind tillträdde den 1 januari 2022 tjänsten som Head of Public Affairs & Government Relations för den svenska marknaden på miljöföretaget Ragn-Sells.

Miljöföretaget Ragn-Sells stärker sitt arbete med påverkan och samhällsrelationer på den svenska marknaden genom att rekrytera Susanna Lind. Hon kommer närmast från en liknande roll på Svenskt Vatten och har lång erfarenhet av arbete i riksdagen.

– Det arbete som Ragn-Sells bedriver inom cirkulär ekonomi, hållbarhet och innovativa tekniker för ökad miljönytta är imponerande. För mig som arbetar med att kombinera politik, policyutveckling och påverkan inom just dessa områden känns denna utmaning helt rätt. Jag ser fram emot att bidra ännu mer till ett mer hållbart samhälle, säger Susanna Lind.

Omställningen från linjära till cirkulära materialflöden innebär stor potential i form av nya affärsmodeller, nya samarbeten genom hela värdekedjan och ny teknik, men det finns också en rad utmaningar. Dessa utmaningar återfinns både inom svensk lagstiftning och på EU-nivå. Därför finns det ett stort behov av att företag aktivt bidrar med kunskap inom cirkulär ekonomi till politiska beslutsfattare.

– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi se till att de råvaror vi redan har används så ofta det bara går. Då måste vi arbeta med att skapa långsiktiga förändringar och påverka utformningen av framtidens lagstiftning, i Sverige och på EU-nivå. Susannas kunskaper om politik, lagstiftningsprocesser och cirkulär ekonomi stärker våra möjligheter att driva på omställningen till ett hållbart samhälle, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Susanna Lind tillträdde den 1 januari 2022 tjänsten som Head of Public Affairs & Government Relations för den svenska marknaden på miljöföretaget Ragn-Sells. Susanna kommer senast från Svenskt Vatten där hon var senior rådgivare policyutveckling. Hon har också lång erfarenhet som politiskt sakkunnig för Moderaterna i riksdagen.

För mer information, kontakta gärna:
Susanna Lind, Head of Public Affairs & Government Relations Sweden, 070-927 28 24, susanna.lind@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.comOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors