2021-12-09 10:22Pressmeddelande

Ny unik pilotanläggning för hållbar kväveåtervinning

Den 8 december invigdes pilotanläggning för EasyMinings patenterade teknik, baserad på en metod som återvinner kväve från avloppsvatten med höga koncentrationer av ammoniumkväve.Den 8 december invigdes pilotanläggning för EasyMinings patenterade teknik, baserad på en metod som återvinner kväve från avloppsvatten med höga koncentrationer av ammoniumkväve.

Innovationsbolaget EasyMining, en del av miljöföretaget Ragn-Sells, invigde under onsdagen sin pilotanläggning för en ny innovativ process som avlägsnar och återvinner kväve från avloppsvatten. Anläggningen kommer fram till mars 2022 att köras på lakvatten från deponi hos Ragn-Sells i Upplands-Bro, därefter flyttas den till BIOFOS reningsverk i Köpenhamn för att köras på rejektvatten.

- Samarbete över värdekedjan är nyckeln till cirkulär transformation, därför är vi glada över att detta projekt som EasyMining frontar nu har en pilotanläggning igång för en innovativ och hållbar kväveåtervinning här på Högbytorp, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Den 8 december invigdes pilotanläggning för EasyMinings patenterade teknik, baserad på en metod som återvinner kväve från avloppsvatten med höga koncentrationer av ammoniumkväve. Pilotanläggningen består av två specialtillverkade mobila enheter och har en kapacitet att behandla fyra kubikmeter vatten per timme.

Vid invigningen deltog Ragn-Sells styrelseordförande Erik Sellberg, Mattias Frumerie från miljödepartementet samt partnerföretagen i projektet; EasyMining, BIOFOS och Lantmännen.

- För att världens länder ska kunna leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet så måste vi sänka våra klimatutsläpp med minst 45% till 2030. Lösningar som denna gör att Sverige i vårt globala arbete med trovärdighet kan visa att omställningen är möjlig, säger Mattias Frumerie, chefsförhandlare för det svenska miljödepartementet vid FN:s klimatkonferens (COP).

Den stora skillnaden mellan dagens biologiskt baserade processer och EasyMinings nya teknik är att man i EasyMinings pilotanläggning kommer kunna fånga upp kvävet och återföra det till kretsloppet istället för att släppa ut det i atmosfären. Dessutom kan denna metod ersätta metoder som idag producerar utsläpp av lustgas och på så sätt avsevärt sänka reningsverkens klimatavtryck.

- Vi vill återanvända det kväve som redan finns och använda det om och om igen, så ofta det bara går. Det vi gör är att fånga upp ammoniumkvävet och sedan omvandla det till en form som är användbar för samhället, så som exempelvis ett klimatvänligt gödselmedel till våra jordbruk, förklarar Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining.

Projektpartnern Lantmännen utvärderar processens slutprodukt, ammoniumsulfat, för dess potentiella användning i att skapa ett mer klimatvänligt gödselmedel; medan projektpartnern BIOFOS testar pilotanläggningen på rejektvatten från avvattning av avloppsslam i Danmarks största reningsverk Lynetten i Köpenhamn.

LIFE RE-Fertilize projektet, som lanserades 2019, drivs i partnerskap mellan EasyMining, Lantmännen, danska BIOFOS och Ragn-Sells, medfinansierat av EU:s LIFE-program; den huvudsakliga finansieringsorganisationen för miljö- och klimatåtgärder inom EU.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Lundbom, marknadschef EasyMining, 070 927 28 29, anna.lundbom@easymining.se
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, 010 723 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010 723 24 16, press@ragnsells.com

 

Om pilotanläggningen:
Tester och utvärdering i pilotanläggningen beräknas pågå till sommaren 2022. Fram till och med februari 2022 kommer pilotanläggningen att köras på lakvatten från deponi vid Ragn-Sells behandlingsanläggning Högbytorp utanför Stockholm. I mars 2022, flyttas pilotanläggningen till BIOFOS anläggning Lynetten, i Köpenhamn, för att köras på rejektvatten från processen för avvattning av avloppsvatten.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors