2022-09-05 08:30Pressmeddelande

Växjö och Göteborg årets förebilder inom offentlig upphandling

Miljöföretaget Ragn-Sells fortsätter sitt arbete med att uppmuntra kommuner att handla mer återvunnet material vid offentliga upphandlingar. I år tilldelas Växjö kommun och, för andra året i rad, Göteborgs Stad utmärkelsen årets cirkulära förelöpare.

– I år tilldelar vi Göteborgs Stad och Växjö kommun utmärkelsen 2022 års cirkulära förelöpare. De får utmärkelsen då de med upphandling som hjälpmedel bidrar till mindre utsläpp. Detta genom att efterfråga återvunna material och/eller cirkulära lösningar när de upphandlar, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Nära hälften av världens utsläpp på att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till allt vi tillverkar. Offentlig upphandling pekas därför ut som ett av de viktigaste verktygen i Sveriges nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp.

– De som hanterar våra gemensamma skattemedel har ett stort ansvar att investera pengarna hållbart. Därför är det av största vikt att fler inom den offentliga sektorn kommer igång och efterfrågar återvunnet material i sin upphandling, det kommer att påskynda omställningen till ett cirkulärt samhälle, säger Pär Larshans.

I Ragn-Sells kommunkartläggning ges landets 290 kommuner möjlighet att bland annat svara på frågan: I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, står det uttryckligen att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor när det är möjligt? I 2022 års kartläggning svarade 199 kommuner på enkäten.

Totalt har nu sju cirkulära förelöpare utsetts genom åren: Göteborg Stad (2021, 2022), Växjö kommun (2022), Helsingborgs stad (2021), Skellefteå (2020), Kalmar (2020), Uppsala (2019) och Borlänge (2018).

Göteborgs Stad, nominering:
– Göteborgs Stad har under året uppdaterat sina riktlinjer för upphandling och förtydligat att stadens inköp ska upphandlas med utgångspunkt i den cirkulära ekonomins principer. Detta förtydligande lägger ytterligare vikt på nödvändigheten av att värna och återvinna kritiska resurser och gör att de för andra året i rad blir utnämnda till cirkulära förelöpare, säger Anne-Lie Tillbom, regionchef för Göteborg på Ragn-Sells.

Växjö kommun, nominering:
– Växjö definierar långtgående krav på hållbarhet och cirkulära lösningar i sina riktlinjer för upphandling. De har höga ambitioner där de arbetar aktivt för hållbara inköp och upphandlingar, samt visar på hur man genom samarbete och samverkan skapar hållbara projekt, säger Anders Gunnarsson, regionchef för Kronoberg på Ragn-Sells.

För mer information, kontakta gärna: 
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Mer om Ragn-Sells Kommunkartläggning
Ragn-Sells kartlägger varje år, med hjälp av en Sifo-undersökning, i vilken mån kommunerna prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. Varje år lyftas de kommuner som med upphandling som hjälpmedel bidrar till mindre utsläpp genom att återanvända sekundära material och/eller cirkulära principer i upphandling.

Läs mer om resultatet av 2022 års kommunkartläggning


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors