2022-12-08 04:50Pressmeddelande

Saint-Gobain och Ragn-Sells vill öka materialåtervinning av planglas

Glastillverkaren Saint-Gobain och miljöföretaget Ragn-Sells har nu tecknat ett Letter of Intent (LOI) där de kommit överens om ett gemensamt system för materialåtervinning av råvaror för planglas. Detta för att säkerställa kvalitén på glaskross som tillsätts i produktionen av nytt planglas samt uppnå klimatbesparingar.

- Nästan hälften av klimatutsläppen i världen kommer från vårt sätt att hela tiden skaffa fram nya material i stället för att använda dem vi redan har. Redan idag återvinns planglas men som bäst blir det glasflaskor eller glasfiberisolering om det inte deponeras direkt. Det vill vi, tillsammans med Saint-Gobain ändra på, säger Camilla Sonnentheil, chef för Affärsutveckling på Ragn-Sells.

Saint-Gobain producerar redan idag planglas med 55 procent materialåtervunnen råvara samt 15 procent spill från produktionen. Den materialåtervunna råvaran kommer från kasserade fönster, glasspill från tillverkningen av fönster men även andra planglasprodukter som finns i samhället. För att säkra tillförsel av återvunnen råvara utökar man nu samarbetet med Ragn-Sells.

- Att återvinna planglas är en känslig process med höga renhetskrav. Tillsammans med Ragn-Sells har vi under de senaste åren utvecklat ett gemensamt system för materialåtervinning av råvaror till planglas som testats vid flera pilotprojekt, säger Oskar Storm, Architectural Projects Specification Manager på Saint-Gobain.

Ragn-Sells samlar in gamla planglas, förbehandlar materialet och framställer en materialåtervunnen råvara till Saint-Gobains fabrik i Tyskland för att tillsättas i produktionen av nytt planglas. Trots transporterna blir klimatbesparingarna större än att bryta ny jungfrulig råvara.

- I jämförelse med att bryta jungfruliga råvaror uppnår vi en koldioxidbesparing på drygt 50 procent genom att samla in och behandla gammalt planglas. Så även om vi transporterar materialet kommer det koldioxidutsläpp som en cirkulär lösning bidrar till väga upp det med råge, säger Camilla Sonnentheil.

Idag har Ragn-Sells förbehandlingsanläggning i stockholmsregionen samtidigt som planering och projektering för ytterligare anläggningar pågår.

För mer information, kontakta gärna:
Camilla Sonnentheil, chef för Affärsutveckling på Ragn-Sells, 070-927 21 15 camilla.sonnentheil@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Fakta: Materialåtervinning av planglas
Ett planglas är platt som pappersark och används främst i fönster, dörrar och bilglas. Materialåtervinningen av planglas kräver särskilda behandlingsmetoder då det är viktigt att inga föroreningar från exempelvis fönsterkarmar kommer med i processen. Planglaset krossas sedan för att kunna smältas ner och skapa nytt planglas. Att materialåtervinna planglas, i stället för att ta fram nytt från jungfruliga råvaror genererar en koldioxidbesparing på drygt 50 procent, enligt re:source.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors