2023-09-18 03:50Pressmeddelande

Ny snabbladdare driver Stockholms tunga ellastbilar

Miljöföretaget Ragn-Sells och lastbilstillverkaren Scania har installerat en mobil högeffektsladdare vid Stockholm Exergis fjärrvärmeanläggning i Högdalen i södra Stockholm. Nu kan tunga ellastbilar köra upp till 50 ton flygaska åt gången från Högdalen till Ragn-Sells anläggning i Upplands-Bro, där värdefulla salter utvinns ur askan. 

Anläggningen i Upplands-Bro invigdes i maj av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och återvinner rena salter ur flygaska, en restprodukt från avfallsförbränning, med den patenterade Ash2Salt-tekniken. 

– Salterna från vår Ash2Salt-anläggning har ett klimatavtryck som är en tiondel jämfört med traditionella metoder för saltproduktion. Nu gör vi det ännu lättare att också transportera askan fossilfritt genom att erbjuda tunga elfordon snabb laddning under lastning vid fjärrvärmeverket, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox Sverige. 

I ett branschöverskridande samarbete har Ragn-Sells, Scania och transport- och maskintjänstföretaget Foria tagit fram en helt ny tung batteridriven lastbil som väger 74 ton och kan lasta upp till 50 ton. Ellastbilen rullar på vägarna sedan oktober förra året och transporterar flygaska från flera kraft- och värmeverk i Mälardalen till Ragn-Sells anläggning. 

– Elektrifiering är huvudstrategin när vi, tillsammans med våra partners, driver skiftet till ett hållbart transportsystem. Vår övertygelse är att alla transporter, oavsett hur tunga och krävande de är, kommer kunna vara elektriska i framtiden. Det vi åstadkommit i det här projektet är ytterligare ett exempel på det, säger Tony Sandberg, Direktör för Scania Pilot Partner. 

Den nya mobila högeffektsladdaren gör det möjligt att köra ellastbilen från fjärrvärmeverket i Högdalen och tillbaka igen utan stopp för laddning. Vid Ragn-Sells anläggning finns redan två högeffektsladdare med en effekt på 160kW. Därmed undviks onödiga och kostsamma laddningspauser som riskerar att störa flödet på Ash2Salt-anläggningen i Upplands-Bro.  

– I dag återvinner vi energi när vi tar hand om restavfall som blir kvar efter sortering, och användbara råvaror i flygaskan tas tillvara. Minskad resursförbrukning och elektrifiering av transporter är nödvändigt. Det känns helt logiskt att tillsammans med Ragn-Sells och Scania visa vägen mot en mer cirkulär och fossilfri ekonomi, Cornelia Malder, hållbarhetsspecialist på Stockholm Exergi. 

Bara i Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning bemannas dygnet runt och kan behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år.  

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox Sverige, 070 927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 070 927 24 16, press@ragnsells.com
Erik Bratthall, Presschef Scania, 076 724 45 27, erik.bratthall@scania.com
Stockholm Exergis presservice: 020-30 20 40 

Fakta: Ash2Salt-tekniken
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. 

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall. Läs mer här Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors