2023-08-30 03:50Pressmeddelande

Ny anläggning ska återvinna lösningsmedel

Från vänster: Magnus Hamnér, Ragn-Sells, Jonas Persson, AF Bygg Syd, Anders Gustafson, Ragn-Sells, Hugo Jönsson, AF Bygg Syd, Stefan Wahlberg, Ragn-Sells, Eray Eryilmaz, Vilokan och Erik Gustafsson, Ragn-SellsFrån vänster: Magnus Hamnér, Ragn-Sells, Jonas Persson, AF Bygg Syd, Anders Gustafson, Ragn-Sells, Hugo Jönsson, AF Bygg Syd, Stefan Wahlberg, Ragn-Sells, Eray Eryilmaz, Vilokan och Erik Gustafsson, Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells och miljöteknikföretaget Vilokan har nu tagit det första spadtaget i byggandet av en gemensam behandlingsanläggning för lösningsmedel vid Högbytorp, strax utanför Stockholm. Anläggningen kommer ha kapacitet att behandla 20 000 ton lösningsmedel per år. Genom att återvinna och återanvända lösningsmedel kan en potentiell CO2-besparing på upp till 92 procent uppnås.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Att då öka återvinningen och återanvändningen av lösningsmedel, och inte låta dom gå till förbränning, är ett jättebra exempel på det, säger Erik Gustafsson, affärsprojektledare på Ragn-Sells Treatment & Detox. 

Idag produceras lösningsmedel i huvudsak av fossila, ändliga resurser och använt lösningsmedel går nästan uteslutande till energiåtervinning genom förbränning. Beroende på typ av lösningsmedel finns det, enligt oberoende LCA-studier utförda av ETHOS Research, en CO2-besparing på mellan 46–92 procent uppnås genom att återanvända och återvinna i stället för att producera nytt.

Byggprocessen sker genom en samverkansentreprenad mellan AF Bygg Syd, Ragn-Sells och Vilokan och driftsättning planeras till hösten 2024. Som energiförsörjning till processen kommer en pelletspanna att installeras för tillverkning av ånga. När anläggningen är i full drift har den kapacitet att ta emot upp emot 20 000 ton lösningsmedel per år och ha huvudsaklig inriktning på att rena och återvinna etanol, aceton och glykol.

- Med kombinationen av Ragn-Sells stora kunskap samt breda kontaktnät för insamling och Vilokans långa erfarenhet av separationsteknik kommer vi att kunna skapa något fantastiskt. Gemensamt kan vi hjälpa våra kunder att nå sina miljömål, och vi kan på ett unikt sätt skapa nya produkter av återvunna råvaror, säger Lars Rosell Vice Vd för Vilokan koncernen.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Gustafsson, affärsprojektledare, Ragn-Sells Treatment & Detox, 070 927 28 48, erik.gustafsson2@ragnsells.com 
Lars Rosell, Vilokan Group, 070 514 42 44, lars@vilokan.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com   

Fakta: Vilokan
Vilokan koncernen består av företag som alla möjliggör en bättre miljö. Där andra ser avfall ser vi ett värde och genom att interagera med varandra skapas synergier som ytterligare ökar utväxlingen i cirkulär ekonomi. Resultatet blir kundorienterade, långsiktigt hållbara och lönsamma erbjudanden. För miljön, för ekonomin, för framtiden.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors