2022-11-21 11:38Pressmeddelande

Nytt industriellt samarbete möjliggör hållbar återvinning av lösningsmedel

Miljöföretaget Ragn-Sells och miljöteknikföretaget Vilokan har bildat ett joint venture för att möta marknadens efterfrågan på hållbara lösningar för omhändertagande av lösningsmedel. Planen är att bygga en behandlingsanläggning på Högbytorp utanför Stockholm med kapacitet att behandla 20 000 ton lösningsmedel per år.

 - Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Att då öka återvinningen och återanvändningen av lösningsmedel, och inte låta dom gå till förbränning, är ett jättebra exempel på det, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox. 

Idag produceras lösningsmedel i huvudsak av fossila, ändliga resurser och använt lösningsmedel går nästan uteslutande till energiåtervinning genom förbränning. Genom att i stället återvinna och återanvända lösningsmedel vi redan har skapas en CO2-besparing på mellan 46–92 procent beroende på typ av lösningsmedel (enligt European Solvent Recycler Group, ESRG 2018). Anläggningen kommer primärt att vara inriktad mot att rena och återvinna etanol, aceton och glykol.

- Tillsammans med Ragn-Sells har Vilokan den mångåriga kunskap och erfarenhet som behövs för att skapa en långsiktig och hållbar lösning baserat på en väl beprövad teknik, säger Lars Rosell, vice vd, för Vilokan koncernen.

Planeringen för en fullskalig behandlingsanläggning pågår för fullt hos Ragn-Sells på Högbytorp utanför Stockholm. Den nya anläggningen är tänkt att drivas med hjälp av ånga från E.ON:s kraftvärmeverk och ambitionen är att den ska vara på plats under 2023.

- Det är med våra partners vi skapar nya värdekedjor där vi tar vara på varandras avfall och skapar en hållbar lösning på riktigt. Den nya anläggningen kommer kunna erbjuda marknaden recirkulerade lösningsmedel med en renhetsgrad på över 99 procent, säger Mikael Hedström.

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Lars Rosell, Vilokan Group, 0705–144244, lars@vilokan.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com   

Fakta: Vilokan
Vilokan koncernen består av företag som alla möjliggör en bättre miljö. Där andra ser avfall ser vi ett värde och genom att interagera med varandra skapas synergier som ytterligare ökar utväxlingen i cirkulär ekonomi. Resultatet blir kundorienterade, långsiktigt hållbara och lönsamma erbjudanden. För miljön, för ekonomin, för framtiden.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors