2022-07-12 03:45Pressmeddelande

Nio av tio svenskar vill att kommunen upphandlar återvunnet

Ragn-Sells Kommunkartläggning 2022 | Nästan nio av tio svenskar, 87 procent, vill att deras kommun aktivt prioriterar varor gjorda av återvunnet material när de gör inköp. Det visar en Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells med över 3 000 svarande. Trots det uppger bara 19 av landets 290 kommuner att de prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar.

– Nästan hälften av människans klimatpåverkan kommer från vårt sätt att hela tiden skaffa fram nya råvaror i stället för att använda dem vi redan har. Kommuner som i första hand väljer återvunnet material tar ansvar för att sänka sitt klimatavtryck, och de har väljarnas stöd för att göra det, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Nästan nio av tio svenskar, 87 procent, instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt”. Det är en liten uppgång jämfört med 2020, när 84 procent svarade att de ville se en sådan prioritering. Stödet är ungefär lika starkt i alla åldersgrupper, oavsett partisympati.

– Det är väldigt glädjande att svenskar från alla politiska inriktningar vill att deras kommun väljer återvunnet material så ofta det går. Nu är det dags för kommunerna att lyssna, så att de använder skattepengar på det sätt deras invånare vill, säger Pär Larshans.

Svenska kommuner upphandlar för ungefär 350 miljarder kronor om året, enligt Upphandlingsmyndigheten. Sedan år 2018 kartlägger Ragn-Sells varje år om kommunerna prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. I år svarade 19 kommuner att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras: Arvika, Avesta, Borlänge, Eslöv, Gävle, Hedemora, Håbo, Kalmar, Katrineholm, Kungsbacka, Kungsör, Lysekil, Munkedal, Ovanåker, Partille, Ragunda, Trosa, Vallentuna och Växjö.
 
Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges utsläpp. Därför har bland annat Upphandlingsmyndigheten fått nya uppdrag för att öka hållbarheten inom offentliga upphandlingar. En viktig del i det är att stötta kommuner som vill använda sin upphandling för att skynda på omställningen till en grön, cirkulär ekonomi.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 
Pressansvarig, 070-927 24 00, press@ragnsells.com 

Fakta: Offentlig upphandling och hållbarhet
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger kommuner och andra myndigheter möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar.

Så här skriver Upphandlingsmyndigheten i sina hållbarhetskriterier:
”Genom att upphandla nya varor som innehåller återvunnet material går det att minska mängden jungfruligt material. Ett första steg är att efterfråga information om mängden återvunnet material i de varor man upphandlar. Och när det är möjligt att ge sådana varor ett mervärde i upphandlingen. Det går också att ställa mer drivande krav, exempelvis på att en andel ska vara återvunnen eller att produkter ska bestå av biobaserade råvaror.”

Fakta: Om Sifoundersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Ragn-Sells i form av 3 250 online-intervjuer över hela Sverige under februari 2022.

Följande fråga ställdes: ”Kommuner kan aktivt prioritera återvunnet material framför icke återvunnet när de köper in varor, men få kommuner gör det idag. I vilken grad instämmer du i följande påstående? Jag vill att min kommun ska prioritera återvunnet material vid offentlig upphandling när det är möjligt.”

Svaren fördelade sig som följer:
Instämmer helt: 49 procent
Instämmer delvis: 38 procent
Instämmer delvis inte: 6 procent
Instämmer inte alls: 3 procent
Tveksam/vet ej: 5 procent

Fakta: Ragn-Sells Kommunkartläggning 2022
199 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten, som genomfördes för femte året i rad. I frågeformuläret ingick följande fråga om kommunens riktlinjer för upphandling:

I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, står det uttryckligen att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor när det är möjligt?

Totalt svarar 19 kommuner i år att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras: Arvika, Avesta, Borlänge, Eslöv, Gävle, Hedemora, Håbo, Kalmar, Katrineholm, Kungsbacka, Kungsör, Lysekil, Munkedal, Ovanåker, Partille, Ragunda, Trosa, Vallentuna och Växjö.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Pressansvarig Ragn-Sells
Mediejour