2021-07-13 04:45Pressmeddelande

Åtta av tio svenskar vill ha märkning för återvunnet i varor

Åtta av tio svenskar, 83 procent, vill att varor ska ha en märkning som visar hur stor del av materialet som är återvunnet. Hälften betalar också gärna mer för saker som är gjorda av en större andel återvunnet. Det visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells.

– Det är oerhört glädjande att så många konsumenter vill få hjälp av en märkning och att betalningsviljan finns. Genom att använda återvunnet material i varor kan vi minska slöseriet med värdefulla resurser och belastningen på miljö och klimat, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Åtta av tio svenskar, 83 procent, uppger att de vill ha en märkning som visar hur stor del av materialet i en vara som är återvunnet. Kvinnor är mer öppna för en märkning: 88 procent, jämfört med 77 procent bland männen.

Hälften av svenskarna, 48 procent, lägger gärna tio procent mer för att kunna välja en vara med en högre andel återvunnet. Nästan sex av tio kvinnor, 57 procent, uppger att de kan tänka sig att betala mer. Bland män är betalningsviljan något lägre: Fyra av tio, 40 procent, kan tänka sig att betala mer för saker som är gjorda av en större andel återvunnet.

– Mer återvunnet material i de varor som produceras är ett snabbt sätt att få ner vår klimatpåverkan eftersom nästan 50 procent av dessa utsläpp kommer från de varor och den mat vi producerar. När allt fler nu efterfrågar återvunnet material i de varor man konsumerar så är det en tydlig signal till företagen om att konsumenterna vill ställa om, säger Pär Larshans.

Utvinningen av naturresurser har ökat kraftigt de senaste två decennierna. En förklaring är att det ofta är mer lönsamt att använda nya råvaror, som att producera ny plast av olja i stället för att använda återvunnen plast. Enligt FN orsakar vårt sätt att använda nyproducerade råvaror även vattenbrist samt utarmar den biologiska mångfalden.

I en cirkulär ekonomi ligger fokus på att behålla resurser i kretslopp så länge som möjligt snarare än att som i dag undvika producera avfall. Produkter designas så att de går att plockas isär i sina beståndsdelar där olika material kan separeras, återvinnas och få ett nytt liv. Det innebär att resurser som en gång har tagits upp ur jorden blir kvar i kretsloppet, där de behåller ett så högt värde som möjligt under lång tids användning. 

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Pressansvarig Ragn-Sells, 070-927 24 00, press@ragnsells.com

Bild på Pär Larshans samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.
 
Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Ragn-Sells i form av 1 000 online-intervjuer under maj 2021. Frågorna som ställdes i undersökningen var:

”Många konsumenter upplever att det är svårt att göra hållbara val när de köper saker eftersom de saknar information. Vad anser du om förslaget att införa en märkning som visar hur stor del av materialet i en vara som är återvunnet?”

Svaren fördelade sig som följer:
Mycket bra: 33 procent (kvinnor 41 procent, män 25 procent)
Ganska bra: 50 procent (kvinnor 48 procent, män 52 procent)
Ganska dåligt: 7 procent (kvinnor 4 procent, män 10 procent)
Mycket dåligt: 3 procent (kvinnor 2 procent, män 4 procent)
Tveksam, vet ej: 8 procent (kvinnor 6 procent, män 9 procent)

”Om en sådan märkning fanns, skulle du vara beredd att betala 10 procent mer för en vara med en hög andel återvunnet material?”

Svaren fördelade sig som följer:
Ja, alltid: 8 procent (kvinnor 10 procent, män 7 procent)
Ja, ofta: 40 procent (kvinnor 47 procent, män 33 procent)
Nej, sällan: 26 procent (kvinnor 20 procent, män 31 procent)
Nej, aldrig: 16 procent (kvinnor 11 procent, män 27 procent)
Tveksam, vet ej: 10 procent (kvinnor 12 procent, män 8 procent)


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Pär Larshans
Hållbarhetschef
Pär Larshans