2021-06-08 11:10Pressmeddelande

18 nya kommuner väljer återvunnet material

Totalt svarar 25 kommuner i år att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras.Totalt svarar 25 kommuner i år att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras.

Hela 18 kommuner tar i år klivet in på listan över kommuner som prioriterar varor tillverkade av återvunnet material i sina upphandlingar. Det visar miljöföretaget Ragn-Sells årliga kommunkartläggning. Samtidigt är potentialen ännu större eftersom nio av tio kommunpolitiker vill att återvunnet material ska prioriteras i deras kommun.

– När allt fler kommuner efterfrågar återvunnet material kan nya kretslopp uppstå. Att välja återvunnet i första hand vid all upphandling är det snabbaste sättet att göra samhället cirkulärt, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Det är fjärde året i rad som miljöföretaget Ragn-Sells kartlägger kommunernas upphandlingspolicyer genom en enkät. Jämfört med fjolårets kartläggning har 18 kommuner tillkommit bland de som svarar att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras. Bland dem finns en rad stora kommuner som Göteborg, Luleå, Borås, Sollentuna och Nacka.

Samtidigt uppger så många som 62 kommuner att deras riktlinjer för upphandling nämner cirkulär ekonomi, alltså ett system som innebär att material cirkulerar i kretslopp och används om och om igen. Det innebär alltså långt ifrån alltid att återvunna material går före, enligt kartläggningen.

– Varje år upphandlar kommunerna varor och tjänster för 350 miljarder kronor. Om fler väljer återvunnet material i första hand kan de ge omställningen till ett hållbart samhälle en rejäl knuff – och då måste ambitionen vara glasklart uttryckt i de riktlinjer som styr upphandlingen varje dag, säger Pär Larshans.

Nio av tio svenska kommunpolitiker vill också att deras kommuner prioriterar återvunnet material i upphandlingar så ofta det går. Det visar en undersökning med 5 300 svarande politiker över hela Sverige som Ragn-Sells genomförde 2020.

Offentlig upphandling pekas ut som ett av de viktigaste verktygen i Sveriges nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Därför har bland annat Upphandlingsmyndigheten, som stöttar kommuner och andra myndigheter med expertis kring upphandling, fått flera nya uppdrag för att underlätta upphandling enligt cirkulära principer.

– Det är utmärkt att regeringen vill att våra skattepengar ska användas för att förändra samhället i rätt riktning. Genom att välja återvunnet material i första hand vid all offentlig upphandling kan Sveriges kommuner bli riktiga klimathjältar, säger Pär Larshans.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Fakta: Om undersökningen
204 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten, som genomfördes för fjärde året i rad. I frågeformuläret ingick följande frågor om kommunens riktlinjer för återvunnet material i den offentliga upphandlingen:

I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, uttrycks det tydligt att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor?

Nämner kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, på något annat sätt cirkulär ekonomi?

Totalt svarar 25 kommuner i år att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras: Borlänge, Borås, Boxholm, Båstad, Enköping, Eslöv, Gagnef, Gävle, Göteborg, Habo, Heby, Kalmar, Ludvika, Luleå, Nacka, Skurup, Sollentuna, Strängnäs, Söderköping, Södertälje, Vaxholm, Vimmerby, Värmdö, Åmål och Österåker.

Det händer att tjänstemän på kommunerna tolkar frågorna olika, vilket kan leda till att en kommun ändrar sitt svar mellan två år utan att någon verklig förändring har skett. Alla kommuner som svarade ja på huvudfrågan 2020, men nej i år, har kontaktats igen och givits möjligheten att lämna ett nytt svar. Sett till helheten ger årets enkät en tydlig bild av att allt fler kommuner har ambitionen att välja återvunnet i högre grad när de upphandlar varor.

Fakta: Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger myndigheter, som kommuner, möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. För kommunerna kan det till exempel innebära krav på vissa arbetsrättsliga villkor vid inköp av tjänster, krav på ekologisk mat till skolor och äldreomsorg eller krav på en viss andel återvunnet material i varor som elektronik eller byggmaterial.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors
Pär Larshans
Hållbarhetschef
Pär Larshans