2021-10-21 13:01Nyheter

Sveriges ambassadör i Japan bevittnade avtalsskrivande

Sveriges ambassadör Pereric Högberg närvarade i går vid det ceremoniella undertecknandet av ett nytt avtal mellan japansk-schweiziska Hitachi Zosen Inova och miljöföretaget Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Avtalet innebär att Ragn-Sells teknik Ash2Salt, för utvinning av salter ur flygaska, erbjuds i alla länder där Hitachi Zosen Inova är licensinnehavare. 

– Nästan hälften av världens klimatutsläpp kommer från att nya råvaror bryts för att producera saker vi behöver. Därför behövs fler storskaliga cirkulära lösningar, och avtalet med Hitachi Zosen Inova är ett bra exempel på hur värdefulla resurser kan tas tillvara på en global marknad, säger EasyMinings vd Jan Svärd.

Det ceremoniella undertecknandet utgör också startskottet på EasyMinings resa mot klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november. Syftet med deltagandet är att erbjuda världens beslutsfattare och företagsledare lösningar som innebär att det blir mer lönsamt att ta vara på råvaror ur avfall i stället för att bryta nya.

Signeringsceremonin i Tokyo ägde rum inom ramen för ett hållbarhetstoppmöte arrangerat av svenska handelskammaren. På toppmötet deltog representanter från näringslivet samt Sveriges ambassadör Pereric Högberg och Japans vice miljöminister Tokutaro Nakai.

Ash2Salt är en patenterad teknik, utvecklad av EasyMining, som gör det möjligt att utvinna såväl kommersiella salter som tungmetaller ur flygaska, ett avfall som bildas när rökgaserna från avfallsförbränning renas. I dag läggs askan på deponi, vilket innebär att värdefulla resurser som kalium och natrium går förlorade. Syftet med avtalet är att utvidga marknaden för Ash2Salt-tekniken till länder där Hitachi Zosen Inova är verksamma inom förbränning.

– Vi är glada över att ett stort och välrenommerat företag som Hitachi Zosen Inova ser möjligheterna med att erbjuda Ash2Salt-tekniken överallt där de verkar. Nu ser vi fram emot att delta i COP26 i Glasgow och inspirera världens beslutsfattare att göra det enklare och mer lönsamt för företag att använda återvunnet material, säger Jan Svärd.

Ash2Salt-tekniken kan i och med avtalet användas i alla länder där flygaska från förbränning behöver hanteras och där Hitachi Zosen Inova är licensinnehavare: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Kina, Japan, Spanien, Belgien, Italien, Österrike och Australien.

Hitachi Zosen Inova är redan idag är väletablerade på marknaden för hantering av flygaska. Företagets omfattande globala verksamhet innebär en stor marknad för den svenska cirkulära lösning som Ash2Salt-tekniken innebär.


Om Ash2Salt-tekniken
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt är inte längre ett farligt avfall, eftersom stora mängder miljögifter har avskilts. Därför behöver resterna inte läggas på särskilda deponier för farligt avfall, och det totala deponeringsbehovet minskas.

Läs mer här

Om EasyMining
EasyMining är ett innovationsföretag i Ragn-Sells-gruppen med fokus på cirkulära lösningar för näringsämnen.

En av mänsklighetens stora utmaningar är att minska, eller helst eliminera alla farliga och giftiga ämnen, som inte stöder en hållbar, cirkulär ekonomi, från avfall. EasyMining brinner för att uppfinna ny teknik som använder intelligenta kemiska lösningar för att stänga näringscykler. Vårt mål är att skapa nya cirkulära materialflöden på ett effektivt kommersiellt sätt.

Läs mer här

Om Hitachi Zosen Inova
Hitachi Zosen Inova (HZI) är ett globalt cleantech-företag som driver energi från avfall (EfW) och förnybar gas. Med sina rötter i Schweiz grundades företaget 1933 och är sedan 2010 en del av Hitachi Zosen Corporation, ett av Japans största industri- och verkstadsföretag.

I nästan 90 år har Hitachi Zosen Inova byggt, underhållit och utvecklat anläggningar. Med lång erfarenhet från allmän teknik, upphandling och som byggentreprenör levererar företaget komplexa nyckelfärdiga anläggningar och systemlösningar för termisk och biologisk EfW -återvinning, gasuppgradering och kraft till gas.

Läs mer härOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors