2022-11-10 11:56Nyheter

”Råvaruförsörjningen måste vara i fokus”

Sverige behöver skapa bättre förutsättningar för cirkulära lösningar, eftersom en ökad användning av återvunna råvaror är avgörande för möjligheten att klara klimatmålen. Det säger miljöföretaget Ragn-Sells i en kommentar till regeringens budgetproposition.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför kommer insatser för att främja en cirkulär ekonomi att bli en av regeringens viktigaste uppgifter, säger Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på Ragn-Sells.

I dag har jungfruliga råvaror stora fördelar jämfört med samma råvara som framställts ur avfall. Det beror på en traditionell syn på avfall som innebär att avfallet regleras helt skilt från annan råvaruproduktion. Samtidigt står utvinning och produktion av jungfruliga råvaror för hälften av världens klimatutsläpp.

– Utgångspunkten för Sverige behöver vara hur vi skaffar och förvaltar våra resurser, inte varifrån resurserna kommer. För att gå över till en cirkulär ekonomi kan vi inte hantera avfall som ett särområde, utan som en källa till råvaror med lågt klimatavtryck. Det behöver avspeglas i politiken och i framtida budgetpropositioner, säger Susanna Lind.

En nyckel för att nå klimatmålen är att det ohållbara uttaget av jungfruliga naturresurser måste minska. Ragn-Sells anser därför att Sverige måste överge den så kallade avfallshierarkin, som bland annat syftar till att minska mängden avfall i samhället, och särregleringen av avfall. Bland annat behöver regeringen under mandatperioden se över Lagen om skatt på avfall, även kallad deponiskatten. Skatten står i vägen för cirkulära lösningars konkurrenskraft gentemot gårdagens lösningar, som framför allt syftar till att skaffa undan avfall, och jungfrulig utvinning.

Samhället behöver därför ersätta den traditionella synen på avfall med en grundläggande strategi för hållbar råvaruförsörjning och skapa samma förutsättningar för all råvaruproduktion –oavsett om råvarans ursprung är avfall eller jungfrulig framställning.

– Budgetpropositionen är en av flera delar av den demokratiska procrossen. Fler konkreta åtgärder behövs för att åstadkomma en så stor förändring som en helt ny syn på avfall. Vi behöver nya politiska förutsättningar som skyndar på det arbetet, säger Susanna Lind.

Andra viktiga åtgärder som Ragn-Sells efterlyser under mandatperioden är förbättrad miljötillsyn för att gynna seriös industri som tar ansvar för miljö och klimat. Därför är det också välkommet att regeringen lyfter fram problemen kring oseriösa och rent kriminella avfallsaktörer, men det är avgörande att medvetenheten följs upp med breda och kraftiga satsningar.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors