2022-10-18 16:01Nyheter

Ragn-Sells om nya regeringen: Underlätta för cirkulära lösningar

Den nya regeringen har alla möjligheter att få i gång den cirkulära ekonomin, säger miljöföretaget Ragn-Sells i en första kommentar till regeringsbildningen. Bättre förutsättningar för cirkulära lösningar och återvunna råvaror är avgörande för Sveriges möjligheter att klara sina klimatmål.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför kommer insatser för att främja en cirkulär ekonomi att bli en av den nya regeringens viktigaste uppgifter, säger Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på Ragn-Sells.

En av de stora nyheterna när Ulf Kristersson presenterade ministerlistan var att näringspolitik, energifrågor, klimat och miljö samlas i ett departement. KD-ledaren Ebba Busch blir chef för det nybildade klimat- och näringslivsdepartementet och energi- och näringsminister, medan Romina Pourmokhtari (L) blir klimat- och miljöminister.

– Vi har länge arbetat för att Sverige ska se cirkulär ekonomi som avgörande för såväl näringspolitik som miljö- och klimatarbete. Nu hoppas vi att Romina Pourmokhtari och Ebba Busch kan dra nytta av sammanslagningen, underlätta för utveckling och export av cirkulära lösningar och göra Sverige till en förebild i världen, säger Susanna Lind.

Susanna Lind tillträdde den 1 januari 2022 tjänsten som Head of Public Affairs & Government Relations för den svenska marknaden på miljöföretaget Ragn-Sells.

Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells.

Den ständiga brytningen och produktionen av nya råvaror står enligt FN för ungefär hälften av världens klimatutsläpp, 90 procent av hotet mot den biologiska mångfalden och 90 procent av vattenbristen.

Bland de frågor som den nya regeringen bör ta sig an finns den svenska avfallshanteringen och förutsättningarna för återvunna råvaror. I dag har jungfruliga råvaror stora fördelar jämfört med samma råvara som framställts ur avfall, på grund av en traditionell syn på avfall som innebär att avfallet regleras helt skilt från annan råvaruproduktion. Detta hindrar Sveriges övergång till en cirkulär ekonomi, trots en bred politisk enighet och framtagna handlingsplaner för att det ska ske.

– Sverige behöver en ny syn på avfall. Dagens system, där mängden avfall ska minskas till varje pris, står i vägen för ett cirkulärt samhälle där den enes skräp är den andres råvara. Vi ser fram emot att träffa Ebba Busch och Romina Pourmokhtari för att diskutera hur Sverige kan skapa ett nytt system, där försörjningen av råvaror är utgångspunkten, säger Susanna Lind.

För mer information, kontakta gärna
Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige, Ragn-Sells,  070-927 28 24, susanna.lind@rangsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.comOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors