2024-06-10 12:57Nyheter

Ragn-Sells hållbarhetsrapport 2023 nu tillgänglig på svenska

Ragn-Sells hållbarhetsrapport 2023

Miljöföretaget Ragn-Sells har nu publicerat sin hållbarhetsrapport för 2023 även på svenska. Rapporten framhäver företagets engagemang för den cirkulära ekonomin, där avfall ses som en värdefull resurs.

Den svenska versionen av Ragn-Sells hållbarhetsrapport för 2023 är tillgänglig för nedladdning och erbjuder en inblick i företagets hållbarhetsarbete och framtidsvisioner.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför handlar allt vi gör om att skapa en helt ny syn på avfall, säger Lars Lindén, koncernchef på Ragn-Sells.

Rapporten beskriver företagets prestationer inom sju hållbarhetsmål och inkluderar intervjuer med bolagets lokala vd:ar om deras marknadsspecifika verksamhet.

Ragn-Sells hållbarhetsrapport för 2023 godkändes av Ragn-Sells styrelse vid årsstämman den 18 april och publicerades på engelska den 29 maj 2024.

Läs även: Ragn-Sells publicerar hållbarhetsrapporten för 2023


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors