2024-04-29 04:30Pressmeddelande

Ragn-Sells publicerar hållbarhetsrapporten för 2023

Ragn-Sells hållbarhetsrapport 2023

I hållbarhetsrapporten för 2023 välkomnar miljöföretaget Ragn-Sells alla till den cirkulära ekonomin - där avfall ses som den enda verkliga källan till hållbara råvaror. Ragn-Sells hållbarhetsambitioner speglar deras affärsstrategi, nämligen att goda affärer och omsorg om jorden går hand i hand.

 - Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför handlar allt vi gör om att skapa en helt ny syn till avfall, säger Lars Lindén, koncernchef på Ragn-Sells.

Ragn-Sells betonar sitt engagemang för att leda omställningen mot en cirkulär ekonomi, och att avfall är en värdefull resurs snarare än något man vill bli av med. Företagets satsningar på hållbarhet går hand i hand med deras affärsstrategi och syftar till att erbjuda cirkulära lösningar för att minimera påverkan på planeten. Men den nuvarande synen på avfall utgör ett hinder. I en cirkulär ekonomi hanteras avfall som en källa till hållbara råvaror vilket kräver omfattande strukturreformer.

- Det senaste året har fokus ökat på lagstiftning inom hållbarhet, särskilt på EU-nivå. Vi välkomnar varmt denna utveckling och ser den som nödvändig, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

För Ragn-Sells var nettointäkten för 2023 starkare än förväntat, även om den var något lägre än föregående år.

- När vi är ekonomiskt starka kan vi investera i innovativa lösningar som krävs för övergången till en cirkulär ekonomi och säkerställa hållbara finanser i vår dagliga verksamhet, säger Madeleine Ljunggren, Chief Financial Officer på Ragn-Sells.

I rapporten går det även att läsa intervjuer med Ragn-Sells lokala vd:ar där de berättar mer om status och fokus för deras verksamhet på respektive marknad. I rapporteringsavsnittet beskrivs arbetet och prestationerna relaterade till Ragn-Sells sju hållbarhetsmål, tillsammans med en sammanfattning av koncernens finansiella resultat.

Ladda ner Ragn-Sells hållbarhetsrapport för 2023 här. Rapporten är på engelska och avser hela Ragn-Sellskoncernen och godkändes av Ragn-Sells styrelse vid årsstämman den 18 april 2024.

För mer information, kontakta gärna:
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells Group, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, Pressansvarig, Ragn-Sells Group, 010-723 24 16, press@ragnsells.com 


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors