2021-12-03 14:26Nyheter

Lärdomar från COP26

Lars Lindén, VD och koncernchef för miljöföretaget Ragn-SellsLars Lindén, VD och koncernchef för miljöföretaget Ragn-Sells

Samarbeten genom hela värdekedjan avgörande för den cirkulära omställningen

Nyligen avslutades FN:s klimatkonferens COP 26 i Glasgow. För att få ned utsläppen och bromsa klimatförändringarna behöver vi ändra vårt sätt att använda råvaror i grunden. Därför var Ragn-Sells på plats i Glasgow för att visa upp cirkulära lösningar, lyfta vikten av samarbeten för att skapa nya cirkulära flöden och inspirera beslutsfattare.

– Nära hälften av världens koldioxidutsläpp beror på att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till allt vi tillverkar. Samma sak gäller 90 procent av förlusten av biologisk mångfald och 90 procent av hotet mot tillgången till rent vatten. Om vi menar allvar med att tackla problemen måste vi börja använda de råvaror vi redan har i stället. Det gör vi bäst genom att satsa på cirkularitet, samarbete och innovation, säger Lars Lindén, vd och koncernchef på Ragn-Sells.

Efter tuffa slutförhandlingar försvagades det utkast till slutdokument som tagits fram. Ändå blev det första gången som en slutdeklaration från ett COP-möte överhuvudtaget nämner fossila bränslen och subventioner av utsläpp. Dessutom presenterade EU, USA och en rad partnerorganisationer en förbindelse om att kapa utsläppen av den kraftfulla växthusgasen metan med 30 procent till 2030, något som beräknas leda till att uppvärmningen minskar med åtminstone 0,2 grader till 2050. Redan har 103 länder, motsvarande 70 procent av världsekonomin, anslutit sig till löftet. Det är positivt, men takten måste öka ytterligare till nästa klimattoppmöte i november 2022.

Läs hela artikeln på www.ragnsells.seOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors