2021-10-26 04:50Pressmeddelande

Svenskarna spår fiasko på klimattoppmötet i Glasgow

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-SellsPär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, tror omställningen kan få en rejäl knuff framåt på klimattoppmötet i Glasgow.

Färre än var tionde svensk, 8 procent, tror att besluten som kommer att fattas på FN:s klimattoppmöte COP26 blir tillräckligt effektiva för att bromsa klimatförändringarna. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells inför mötet, som inleds i Glasgow den sista oktober.

– Nära hälften av världens utsläpp beror på att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till allt vi tillverkar. Om vi menar allvar med att mota klimatförändringarna måste vi börja använda de råvaror vi redan har i stället. Den omställningen kan få en rejäl knuff framåt på klimattoppmötet, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, som deltar i mötet.

Sifoundersökningen visar på en tydlig pessimism inför toppmötet, som samlar ledare från nära 200 länder. Åtta procent av svenskarna tror att mötet kommer att leda till tillräckligt effektiva beslut för att bromsa klimatförändringarna.

De verkligt övertygade, som svarar ”ja, absolut”, utgör bara runt en procent. I stället dominerar den negativa inställningen: Två av tre svenskar, 67 procent, svarar ”nej, troligtvis inte” och nästan var femte, 18 procent, tror absolut inte att mötet leder till effektiva beslut mot klimatförändringarna. Undersökningen visar inte på några större skillnader mellan åldersgrupper eller kön.

– På klimattoppmötet i Glasgow möts världens ledare, stora företag, forskare och aktivister. Nu är det bråttom, och vi är övertygade om att mötet kan ta stora steg framåt genom att satsa på cirkularitet, samarbete och innovation, säger Pär Larshans.

I dag kommer omkring 45 procent av de globala utsläppen från framställningen av produkter, på grund av det ständiga brytandet av nya råvaror.

Fortfarande är bara 8,6 procent av världsekonomin cirkulär, enligt Circularity Gap Report. Det är till och med lägre än två år tidigare, då siffran var 9,1 procent. Enligt samma rapport konsumerar världen över 100 miljarder ton råvaror varje år.

– Att vi inte har kommit längre innebär en fantastisk potential! Genom att börja använda våra naturresurser smartare kan vi tackla halva klimatutmaningen, och det är det vi ska göra i Glasgow, säger Pär Larshans.  

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Bild på Pär Larshans samt övriga pressbilder, finns för nedladdning och fri redaktionell användning här.
 
Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Ragn-Sells i form av 1 001 online-intervjuer under perioden 17–26 september. Frågan som ställdes i undersökningen var följande:

”I november hålls FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow. Tror du att mötet kommer att fatta tillräckligt effektiva beslut för att bromsa klimatförändringarna?”

Svaren fördelade sig som följer:
Ja, absolut – 1 procent
Ja, troligtvis – 7 procent
Nej, troligtvis inte – 67 procent
Nej, absolut inte – 18 procent
Vet ej – 7 procent

Fakta: COP26

  • COP (Conference of the Parties to the UN Convention on Climate Change) är en årlig klimatkonferens, anordnad av FN.
  • COP26 hålls i Glasgow mellan den 31 oktober och 12 november.
  • Nästan 200 länder deltar, liksom ett stort antal företag, organisationer och miljöaktivister från hela världen.
  • Deltagande länder ska bland annat komma överens om hur de ska nå de klimatmål som är satta till 2030 och säkra finansiering för åtgärder som bromsar klimatförändringarna och hjälper utsatta länder att skydda sig.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors