2020-01-24 07:39Pressmeddelande

Utvecklingschef prisas för process som utvinner fosfor ur avloppsslam

null

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2019 tilldelas Yariv Cohen, utvecklingschef på EasyMining. Han får priset för sin insats för utveckling av kemiska processer för utvinning av näringsämnen och metaller ur avfall. Processerna kan lösa viktiga samhällsproblem och hjälpa till att skapa en cirkulär ekonomi på riktigt, inte bara i teorin.

Yariv Cohen har länge arbetat med återvinning av resurser från avfall med kemiska processer, framför allt fosfor från aska, med fokus på effektiva tekniker där flera komponenter i materialet kan tas tillvara och tungmetaller plockas ur kretsloppet. Som medgrundare och utvecklingschef på företaget Easy Mining har han haft en central roll i att ta fram sju patent, två processer i projekteringsstadiet (Ash2Phos, fosfor och metaller ur slamaska, och Ash2Salt, olika salter ur flygaska från avfallsförbränning), ett stort samarbetsprojekt med gruvindustrin och ett projekt i EU:s LIFE-program (återvinning av kväve ur avloppsvatten). Han utvecklar processer med hänsyn både till kemin och miljön, marknaden, lagstiftningen och ekonomin, och gör det med imponerande kunskap, envishet och ödmjukhet.

‒ Det är med glädje vi utsett Yariv Cohen till årets vinnare. Han får det för sitt arbete att, med kemin som bas, utveckla ny teknik som kan hjälpa till att lösa flera av våra stora samhällsutmaningar. Det handlar om fosfor som är en begränsad resurs och nödvändig för världens matförsörjning. säger Lars Josefsson, ordförande för SKR:s jury.

Yariv Cohen har en doktorsexamen från SLU med titeln ”Fosforutvinning ur avfall och aska”. Han var 2007 med och grundade EasyMining. Företaget ingår sedan 2014 i Ragn-Sells koncernen. Han kommer att ta emot priset i samband med Berzeliusdagarna den 31 januari 12:45 i Aula Magna, Stockholms universitet.

‒ Det är hedrande att ta emot priset och väldigt roligt att andra kemister uppskattar mitt arbete. Det känns meningsfullt och viktigt att utveckla kemiska processer för återvinning av rena produkter ur avfall, säger Yariv Cohen.

Om SKR:s kemiteknikpris
SKR:s, Sveriges Kemiingenjörers Riksförenings, kemiteknikpris går till en kemiingenjör eller kemist som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Priset består av en graverad silvertacka om 1 000 gram, skänkt av Boliden. Det är den 16:e gången som SKR:s kemiteknikpris delas ut. SKR är en sektion i Svenska Kemisamfundet. Flera meriterade personer har tidigare tagit emot priset.

Om Berzeliusdagarna
Svenska Kemisamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956. Syftet är att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från svenska och utländska universitet och industrin håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning. Mer information på www.berzeliusdagarna.se

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Yariv Cohen: e-post yariv.cohen@ragnsells.com
Lars Josefsson: tel 0708330582 e-post lars.josefsson@johannebergsciencepark.com


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors