2018-12-27 10:45Pressmeddelande

Två av tre svenskar: Svårt att veta hur prylar ska återvinnas

null

Två av tre svenskar, 63 procent, har svårt att veta hur deras uttjänta saker ska återvinnas, visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. Detta trots att en stor majoritet, mer än åtta av tio, skulle vilja återvinna mer än de gör i dag.

– Det är fantastiskt bra att svenskarna vill återvinna mer! Därför är det sorgligt att så många upplever att det är svårt. Tillverkarna måste ta ett mycket större ansvar för att våra saker ska kunna återvinnas, genom att designa smart redan från början, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Undersökningen visar att ungefär två av tre svenskar, 63 procent, ofta eller ibland har svårt att veta hur en uttjänt produkt ska återvinnas. Bara 6 procent uppger att de aldrig stöter på sådana problem.

Tveksamheten står i vägen för större återvinning i Sverige. I samma undersökning svarar nämligen mer än åtta av tio svenskar, 82 procent, att de skulle vilja återvinna uttjänta produkter i större utsträckning än i dag. Bland kvinnor är andelen så hög som 89 procent, jämfört med 75 procent av männen. De svenskar som aldrig känner att de vill återvinna mer utgör bara 3 procent.

– Ingen ska behöva stå med en uttjänt pryl och tveka kring hur den ska återvinnas, för det leder till att vi kastar bort värdefulla material och slösar med jordens resurser. Svenskarna vill ta ansvar – nu måste riksdagen besluta om tydligare krav på tillverkarna, säger Pär Larshans.

Det kan finnas flera skäl till att produkter är svåra att återvinna. I grunden handlar det om att de inte är designade på ett sätt som lämpar sig för återvinning. Exempelvis kan de vara gjorda av många olika material som inte går att separera från varandra, eller inte vara märkta på ett sätt som gör att deras sammansättning framgår tydligt. Att förändra sådant är en förutsättning för den cirkulära ekonomi som Sverige eftersträvar.

Sverige förlorar varje år 42 miljarder kronor på utebliven återvinning, visade en rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics tidigare i år. Totalsiffran är med all säkerhet betydligt högre, eftersom studien bara tittat på en handfull material.

Konsumtionen i Sverige kräver 60 ton naturresurser årligen för varje svensk. Bara en mycket liten del utgörs av återvunnet material.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo mellan den 26 november och 3 december 2018. 1 000 personer fick följande frågor i en webbaserad enkät:

1. Känner du att du skulle vilja återvinna uttjänta produkter (ej förpackningar) i högre utsträckning än i dag?

Ja, ofta: 31 procent
Ja, ibland: 51 procent
Nej, sällan: 12 procent
Nej, aldrig: 3 procent
Tveksam, vet ej: 3 procent

2. Har du någon gång svårt att veta hur du återvinner en uttjänt produkt?

Ja, ofta: 10 procent
Ja, ibland: 53 procent
Nej, sällan: 29 procent
Nej, aldrig: 6 procent
Tveksam, vet ej: 2 procent


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors