2018-11-29 08:00Pressmeddelande

Tre av fyra svenskar vill betala mer för återvunnet

null

Tre av fyra svenskar, 74 procent, är beredda att betala mer för en vara som är producerad av återvunnet material. Bara två procent säger blankt nej, visar en Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells.

– Undersökningen visar tydligt att svenskarna vill konsumera mer ansvarsfullt, även om det skulle kosta lite mer. Företagen som tillverkar det vi köper måste använda mer återvunna råvaror, i stället för att fortsätta bidra till att vi lever som om det fanns fyra jordklot, säger Cecilia Zarbell, kommunikationschef på Ragn-Sells.

Tre av fyra svenskar, 74 procent, svarar ja på frågan ”Är du beredd att betala mer för en vara som är producerad av återvunnet material?” Bara två procent svarar att de absolut inte är beredda att betala mer, medan 19 procent svarar att de troligen inte är beredda att göra det.

– Vårt sätt att leva bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Därför är det absurt att det fortfarande ofta är billigare att bryta nya råvaror än att använda återvunna. Ju fler som aktivt väljer varor som är gjorda av återvunnet material, desto fortare kan vi ändra på det, säger Cecilia Zarbell.

Metall är ett exempel där återvunnen råvara ger stor skillnad i klimatpåverkan jämfört med att bryta ny.Återvunnen aluminium ger 96 procent lägre koldioxidutsläpp än produktion av nytt aluminium, och för stål är siffran 87 procent. Det visar ett forskningsprojekt om livscykelanalyser som gjorts vid Gävle högskola.

Konsumtionen i Sverige kräver 60 ton naturresurser årligen för varje svensk. Bara en mycket liten del utgörs av återvunnet material.En stor anledning är att det fortfarande oftast är billigare att bryta nya råvaror. Sverige förlorar därför varje år minst 40 miljarder kronor på utebliven återvinning, enligt en rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics i januari.

För mer information, kontakta gärna

Ragn-Sells Medialinjen, 070-92724 00, medialinjen@ragnsells.comFakta: 

Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 25 maj till 6 juni 2018. 1 000 personer fick följande fråga i en webbaserad enkät: ”I dag är det generellt sett billigare att bryta nya råvaror än att använda återvunnet material när man producerar varor. Är du beredd att betala mer för en vara som är producerad av återvunnet material?

Svaren fördelade sig enligt följande:

Ja, absolut: 23 procent

Ja, troligen: 51 procent

Nej, troligen inte: 19 procent

Nej, absolut inte: 2 procent

Tveksam, vet ej: 5 procent


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors