2022-03-21 04:50Pressmeddelande

Tre av fyra kommuner saknar återvinningskrav vid avfallsförbränning

Varje år produceras 300 000 ton flygaska i Sverige som innehåller stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform.Varje år produceras 300 000 ton flygaska i Sverige som innehåller stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform.

Tre av fyra kommuner, 76 procent, ställer inga krav på att ta tillvara värdefulla råvaror ur avfall som förbränns. Det visar miljöföretaget Ragn-Sells kartläggning av kommuners avfallshantering. Mycket av askan som uppstår vid förbränningen skulle kunna återvinnas och därmed minska klimatutsläppen.

– En stor del av svenskarnas avfall går till energiåtervinning. Därför måste kommunerna ta ansvar för en hållbar hantering när avfall förbränns och blir till fjärrvärme och el. Ett återvinningskrav på restprodukter vid avfallsförbränning är ett viktigt steg på vägen, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

När avfall förbränns bildas flygaska som innehåller miljöfarliga ämnen, men också värdefulla råvaror som kan återvinnas. I miljöföretaget Ragn-Sells kartläggning är det 152 kommuner som uppger att de har avtal om förbränning av avfall. Av dessa 152 är det endast 37 kommuner som ställer krav på att de värdefulla råvarorna i avfallet tas till vara i samband med förbränning.

– Många kommuner är både leverantörer av avfall till kraftvärmeverken och användare av den fjärrvärme och el som produceras. Vi vill uppmana ansvariga kommunpolitiker att inleda en dialog om hur askan från kraftvärmen ska tas tillvara för att komma till nytta om och om igen, säger Mikael Hedström.

De 300 000 ton flygaska som produceras i Sverige varje år innehåller stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform. Med Ash2Salt-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, kan i genomsnitt 200 kg salter per ton aska återvinnas. Samtidigt tas farliga ämnen i askan bort ur kretsloppet.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox , 070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

Fakta: Om undersökningen
166 av landets 290 kommuner svarade på Ragn-Sells undersökning. I frågeformuläret ingick följande frågor:

Har din kommun upphandlat eller avtalat avfallshantering som inkluderar energiåtervinning, det vill säga förbränning av avfall?
Totalt svarar 152 kommuner att de har avtal om förbränning av avfall.

I kommunens avtal för avfallshantering, finns det krav på återföring av värdefulla råvaror ur avfallet eller dess restprodukter i samband med förbränningen?
Totalt svarar 89 kommuner att de saknar krav på återföring av värdefulla råvaror ur avfallet i samband med förbränningen, 40 kommuner svarar ”vet ej” och 37 kommuner uppger att de har återvinningskrav: Ale, Borlänge, Fagersta, Finspång, Flen, Göteborg, Götene, Habo, Halmstad, Håbo, Jönköping, Katrineholm, Kristinehamn, Kungälv, Landskrona, Lerum, Ljungby, Mark, Mönsterås, Sigtuna, Simrishamn, Skurup, Sundsvall, Svenljunga, Söderköping, Tyresö, Umeå, Upplands-Bro, Vallentuna, Varberg, Vaxholm, Vindeln, Västerås, Åmål, Örebro, Örnsköldsvik och Österåker.

Fakta: Ash2Salt-tekniken
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall.

Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning byggs i Upplands-Bro utanför Stockholm och tas i drift under andra halvåret 2022. Vid full kapacitet kommer anläggningen varje år att producera 8 500 ton natriumklorid, 14 000 ton kalciumklorid och 3 500 ton kaliumklorid. Salternas klimatavtryck är upp till 93 procent lägre än hos de produkter som finns på marknaden i dag.

Läs mer här.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors