2014-06-23 10:35Pressmeddelande

Traineeprogram profilerar Ragn-Sells

Ragn-Sells erbjuder i sommar ett antal duktiga och ambitiösa högskolestudenter chansen att ta del av en spännande bransch på stark frammarsch. Omgång två av Ragn-Sells satsning på att erbjuda sommarpraktik för högskolestudenter inriktade på teknik, miljö, samhällsplanering och återvinning är nu i full gång. Syftet är att skapa intresse för Ragn-Sells som miljöföretag hos studenter som kan bli blivande medarbetare eller inköpare av avancerade återvinningstjänster. Sommartraineerna är en del i Ragn-Sells medvetna arbete för att stegvis stärka sin employer-branding funktion och uppmärksamma bolaget inte bara för sin långa historia utan som modernt och offensivt satsande miljöföretag.

Programmet pågår under 8 veckor och innebär bland annat att man som trainee får praktisera inom flera av företagets verksamheter, knyta kontakter med ledande befattningshavare samt driva ett eget projekt.

Sommaren på Ragn-Sells avslutas med att samtliga traineer presenterar sina resultat för sina handleddare och andra ledare inom bolaget.

- De är en otrolig resurs. Även om det också är krävande att handleda dessa unga medarbetare så ger det fantastiskt mycket tillbaka, intygar David Schelin, VD Ragn-Sells.

Ragn-Sells driver ett förändringsarbete där kompetensväxling och kompetensutveckling prioriteras för att öka möjligheterna att möta den marknad som allt mer efterfrågar hög miljökompetens.

- För oss är det uppfodrande att erbjuda såväl våra nuvarande medarbetare utmaningar som utvecklar, som att attrahera nyutbildade att satsa på vår bransch och helst då vårt företag. Vi arbetar stegvis med att stärka vårt employerbranding berättar Kristina Nielsen Eklund, ansvarig för strategisk kompetensutveckling inom Ragn-Sells och chef för Ragn-Sells Akademin.

Andra sommaren

Sommaren 2013 var uppstarten för Ragn-Sells sommartraineeprogram. En satsning som blev mycket uppskattad av såväl våra medarbetare som traineer. Intresset av att vara handledare för traineerna har varit större i år då första årets erfarenhet blev så positivt. Valet att i år fortsätta med ett sommartraineeprogam var därför självklart.

- Ragn-Sells är ett familjeägt bolag - i tredje generationen. Vår bransch är het i en värld som efterfrågar konkreta miljölösningar för att kunna svara upp mot högt uppsatta hållbarhetsmål. Det är med stolthet vi ser hur vårt varumärke lockar så duktiga studenter att söka vårt traineeprogram. Nästa år är planen att lyfta traineeprogrammet till en koncernangelägenhet, avrundar Mats Tronelius, HR-direktör, Ragn-Sells AB.

Mer information

Ansvarig Strategisk kompetensutveckling och Ragn-Sells Akademin Kristina Eklund Nielsen , kristina.ekl...@ragnsells.se, 070-927 4532

Informationsansvarig Heléne Jansdotter Lindholm, helene.l...@ragnsells.se, 070- 927 2004

Foto

Fotograf Stefan Krantz. Sommartraineer på Ragn-Sells 2014

På bild från vänster ser ni:

Julia Jackson, Erik Andersson, Alexandra Andersson Wikström, Johannes Pettersson, Klas Esbo , Sara Doverfelt, Felix Geuken, Denise Fuglesang, Louise Gustafsson ,TanimaChowdhury, Samir Radjai. Sanna Magnusson

Julia Jackson och Sanna Magnusson som står på varsin sida om gruppen är ansvariga för genomförandet av årets sommartraineeprogram.Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors