2015-02-18 10:38Pressmeddelande

Studentsatsning profilerar Ragn-Sells

null

Ragn-Sells förknippas med spännande karriärvägar bland studenter med intresse för en hållbar utveckling. Ett utbud av aktiviteter sker för att stimulera talanger att söka sig till det ledande återvinningsbolaget.

– Vi är inne i en tydlig fas av förändring mot en marknad som prioriterar kompetens och innovation inom återvinning och vi vill säkra vår kompetensbas för den utmaningen, berättar David Schelin, VD Ragn-Sells.

Företaget har under senare år rekryterat många nya medarbetare och är måna om att stimulera dem och andra talanger som redan finns i bolaget så de skall trivas. Utbildning och utveckling är receptet för att förbli en intressant arbetsgivare.

Sommartraineeprogrammet är en viktig del i hur relationer skapas med studenter. Ansökan öppnar nu i februari. Nya exjobbsämnen ligger också ute att anmäla sig till. Det tredje Talent-programmet lanseras under våren och riktar sig till medarbetare som önskar utveckling mot ledande befattningar

– Det gäller att arbeta på flera plan för att vårt varumärke skall förknippas med sann medarbetarkultur och framtidsfokus, berättar Kristina Eklund Nielsen, chef för strategisk kompetensutveckling.

Hela företagets kompetensbredd tydliggörs, så att motiverade och serviceinriktade personer kan se framtidsmöjligheter på alla nivåer. Utbildning och värderingsarbete prioriteras och målet är att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

– Vi vänder oss till alla som är nyfikna på oss och har löpande ett brett utbud av tjänster för olika yrkeskategorier. Via hemsidan finns all information, avrundar Kristina Eklund Nielsen.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors