2012-06-03 09:14Pressmeddelande

Staffan Müller vinner årets Våtmarks- stipendium

null

Årets våtmarksstipendium går till Staffan Müller som är en av Sveriges ledande när det gäller att restaurera och underhålla våtmarker.

Välkommen till natursköna Leksand och årets utdelning av Våtmarksfondens och Ragn-Sells

2012 års stipendium delas ut tisdagen den 12 juni klockan 13.30 av Ragn-Sells styrelseordförande och koncernchef Erik Sellberg tillsammans med Svensk Våtmarksfonds ordförande Lars Ingelmark. Platsen är Limsjön, Norsbro fågeltorn (under tak).

Erik Sellberg, Styrelseordförande Ragn-Sells:

”Arbetet inom Ragn-Sells har genom åren av naturliga skäl alltid präglats av ett stort miljöansvar. Något som i sin tur föranlett oss att på olika sätt stödja de goda krafter i samhället som också verkar för en god miljö. En del i denna strävan är att dela ut det Våtmarksstipendium som vi instiftade 2002. Stipendiet har tidigare belönat såväl enskilda pionjärinsatser som initiativrika bysamfälligheter”

Läs hela inbjudan här.

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond

I Våtmarksfonden, som bildades 1995, samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Världsnaturfonden (WWF) och företag från näringslivet.
Stiftelsen har till uppgift att samla in medel, sprida kunskap och arbeta för fler våtmarker. Sedan starten har fonden medverkat till att över 600 våtmarker har återskapats på sammanlagt 600 hektar.

Vägbeskrivning: Från Leksands centrum mot Sågmyra/Falun,
200 meter efter järnvägsövergång, skylt ”Fågeltorn”.

Frågor? 
Svensk Våtmarksfond: cv...@swipnet.se
Ragn-Sells: folke.j...@ragnsells.se
Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors