2020-04-14 08:55Pressmeddelande

Skopan i jorden för Ragn-Sells cirkulära bygge

null

Satsning på flygaska för 600 miljoner kronor:
Miljöföretaget Ragn-Sells har inlett byggandet av en ny anläggning för att utvinna råvaror ur flygaska från avfallsförbränning, en investering i cirkulär industri värd minst 600 miljoner kronor. Satsningen bidrar till Sveriges ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland, slår näringsminister Ibrahim Baylan fast.

– Jag är glad över den här investeringen Ragn-Sells gör i Sverige för att bidra till industrins omställning, till våra målsättningar om den cirkulära ekonomin och att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

På tisdagen tog en pyntad grävmaskin det ceremoniella första skoptaget i marken vid Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro nordväst om Stockholm. Om två år ska den färdiga anläggningen kunna ta emot 150 000 ton flygaska om året, utvinna flera värdefulla ämnen ur askan som i dag är ett farligt avfall och samtidigt ta bort de oönskade ämnena ur kretsloppet.

– Cirkulära lösningar som den här ger minskade utsläpp, skapar jobb och bygger en helt ny svensk exportindustri. Vi är mycket glada att regeringen ser värdet för Sverige och arbetar för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, säger Mikael Hedström, VD för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Anläggningen bygger på Ash2Salt-tekniken, ett världspatent framtaget av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Metoden utvinner kalium och flera andra värdefulla ämnen ur askan, medan miljögifter och andra oönskade ämnen tas bort ur kretsloppet.Sverige producerar varje år 300 000 ton flygaska när avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Omkring hälften av askan skickas i dag till ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden. Varken värdefulla ämnen eller gifter tas alltså omhand, och inom några år kommer Langøya-brottet dessutom att vara fyllt och stängas.

– Att lägga flygaska i gamla gruvhål tillhör förra seklet, men hittills har inte svenska kraftvärmeproducenter haft några hållbara alternativ. Nu ser vi fram emot att fortsätta samtalen med branschen kring vår cirkulära lösning som snart är i drift, säger Mikael Hedström.

Anläggningen i Bro är en av de största satsningar som gjorts inom materialåtervinning i Sverige.

Se filmen från skoptaget och näringsminister Ibrahim Baylans uttalande här.

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Hedström, VD Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Ash2Salt
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt är inte längre ett farligt avfall, eftersom stora mängder miljögifter har avskilts. Därför behöver resterna inte läggas på särskilda deponier för farligt avfall, och det totala deponeringsbehovet minskas.

Läs mer här.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors